Raad 6 oktober 2017 Motie Uitbreiding betaald parkeren eerst onderzoeken

2017-10-06T11:18:16+00:00 06 oktober 2017|

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 ter bespreking van de ‘Brief d.d. 5 september 2017 van het college inzake Invoering betaald parkeren Haven- Staten- Geuzenkwartier (RIS 297806).

Constaterende dat,

  • het college betaald parkeren wil invoeren in Havenkwartier, Statenkwartier en Geuzenkwartier;

Overwegende dat,

  • het college beleid heeft gemaakt over het invoeren van betaald parkeren, parkeerdruk, draagvlak en het toetsen van draagvlak, voordat betaald parkeren wordt overwogen (RIS 283326);

 

Van mening dat,

  • draagvlak onder bewoners en bedrijven in deze gebieden op dit moment nog onvoldoende is aangetoond,
  • het college een draagvlakonderzoek moet houden in elke wijk waar zij betaald parkeren wil invoeren,

 

Verzoekt het college,

  • om in elke wijk waar u betaald parkeren wil invoeren en/of uitbreiden eerst een draagvlakonderzoek te doen en de raad daarover te informeren,

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos