De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2019, ter bespreking van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Den Haag.

Overwegende dat:

  • de wijkagent een onmisbare en waardevolle schakel in de veiligheidsketen is;
  • de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk is en gemakkelijk contact opleggen hierbij essentieel is;

Constaterende dat:

  • de wijkagent het primaire aanspreekpunt is voor de veiligheid in de wijk;
  • veel bewoners desondanks niet weten wie hun wijkagent is en hoe gemakkelijk contact te leggen;

Verzoekt het college:

 

  • samen met politie-eenheid Den Haag te zorgen voor brede bekendheid van bewoners met hun wijkagent;
  • op de gemeentewebsite per wijk de wijkagent voor te stellen met foto en contactgegevens;
  • Naar alle mensen thuis een brief versturen met foto en contactgegevens van de wijkagent;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag / Groep de Mos