De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 29 november 2018 ter bespreking van Omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317)

Constaterende dat,

 

•          Er veel van de ‘oude’ ziel van de Binckhorst verdwijnt;

•          Het wenselijk is in een deel van de ‘nieuwe’ Binckhorst ruimte te reserveren voor een gebied waar de ‘oude’ Binckhorst verder leeft.

Overwegende dat,

 

•          “We love the city” een onderzoek doen naar de wenselijkheid van bedrijven in de Binckhorst;

•          Goede voor EN inspraak van wezenlijk belang is voor goede afgewogen planvorming;

•          De participatiegids nog uitgebracht moet worden.

 

Verzoekt het college,

 

•          De aanbevelingen van ‘we love the city’ te betrekken bij de verdere uitwerking van het gebied ‘primaat werken’, zodat rekening wordt gehouden met de ‘oude’ bedrijvigheid in de Binckhorst.