De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 29 november 2018 ter bespreking van Omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317)

Constaterende dat,

 

•          Er door belanghebbenden en initiatiefnemers in de Binckhorst is benadrukt dat goede voor en inspraak mogelijkheden noodzakelijk zijn.

 

Overwegende dat,

 

•          Omgevingsplan de Binckhorst in de uitwerkingsfase komt;

•          Goede voor EN inspraak van wezenlijk belang is voor goede afgewogen planvorming;

•          De participatiegids nog uitgebracht moet worden;

 

Verzoekt het college,

 

•          In de participatieleidraad voor de Binckhorst op te nemen hoe voor en inspraak in de uitwerkingsfase geborgd worden.