De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Kadernota detailhandel Den Haag ‘De Haagse Hoofdwinkelstructuur centraal’ (RIS300626).

 

Constaterende, dat:

  • De Kadernota Detailhandel Den Haag ‘De Haagse Hoofdwinkelstructuur centraal’ spreekt over blurring tussen detailhandel en andere functies, zoals leisure;

Overwegende, dat:

  • Bij winkelgebieden die het in de toekomst moeilijk dreigen te krijgen maatwerk kan helpen loop te houden in het winkelgebied;

Van mening dat:

  • Leisure en andere functies zorgen voor een divers winkel- en vrijetijdsgebied;

Verzoekt het college:

  • In winkelgebieden die door terugloop buiten de hoofdwinkelstructuur dreigen te vallen juridisch-planologisch maatwerk toe te passen, zodat andere functies, zoals leisure, de kans krijgen om de loop te stimuleren in het winkelgebied en het aantrekkelijk te houden voor ondernemers en consumenten