De Gemeenteraad in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel Rekenkamer inzake Sociale Wijkzorgteams Den Haag op 26 november 2015

wijzigt het voorstel door toe te voegen:

3. De Rekenkamer te verzoeken een vervolgonderzoek te doen en de raad uiterlijk in September 2016 de uitkomsten te rapporteren.

Toelichting: In de Commissie Samenleving is gesproken over de korte tijd tussen invoering WMO en het onderzoek. Daarmee kwamen de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamer onderzoek in het geding. Desondanks steunden alle aanwezige fracties het oorspronkelijk raadsvoorstel. Een vervolgonderzoek kan alle twijfels weghalen.

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag