De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 maart 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag 2016 (rv 26; RIS 290921)

wijzigt het voorstel door aan Artikel 5.2 toe te voegen:

3. Onderdeel van de besluitvorming is een oproep kosteneffectief reizen door af te zien van het recht ‘businessclass’ te reizen.
4. Het oorspronkelijke punt 3 wordt 4
Toelichting

“Publiek geld moet zo goed mogelijk worden besteed” aldus wethouder Financiën na een uitspraak van de Raad van State waarin het college in het gelijk werd gesteld om subsidie te korten als subsidieontvanger zich niet houdt aan de Wet Normering Topinkomens. Publiek geld moet ook goed worden besteed in een stad waar armoede veel voorkomt, wachtlijsten voor de voedselbank bestaan en die ook een wijk met grote gezondheidsproblemen in haar midden heeft.

 

Richard de Mos