Raad 21 september 2017 Motie Stoppen met extra opgave statushouders

2017-09-26T09:37:19+00:00 26 september 2017|

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 september 2017 ter bespreking van het tweeminutendebat over de ‘Brief wethouder SWDC over Monitor statushouders: een jaar Haagse aanpak en voortgang huisvesting en aanpak’. (RIS 297212).

 

Constaterende dat,

  • de gemeente Den Haag een wettelijke taakstelling heeft in 2017 voor de huisvesting van 694 statushouders;
  • de coalitiepartijen (PvdA, het CDA, de Haagse Stadspartij, D66 en de VVD) in 2017 bovenop deze wettelijke taakstelling 700 extra statushouders wil huisvesten;

Overwegende dat,

  • de gemeente vindt dat individuele huisvesting beter is voor integratie van statushouders, maar ook stelt dat er niet voldoende huizen zijn (Nieuwsbrief Huisvesting statushouders Wateringseveld – September 2017).
  • in het Haagse Volkshuisvestingsjournaal (RIS 297055) staat beschreven dat de realisatie van extra huisvestingslocaties moet zorgen dat corporaties niet meer dan 10% van hun vrijkomend bezit aan statushouders toewijzen.
  • inmiddels 14% van het totaal aantal beschikbare sociale huurwoningen toegewezen worden aan statushouders.
  • de zoektijden van regulier woningzoekende gemiddelde 3 jaar is en deze zoektijden steeds langer worden.

 

Van mening dat,

  • de realisatie van extra huisvestingslocaties (zoals Narcislaan, Koperwerf, Anna van Hannoverstraat, Oosteinde, enz.) voor grote groepen statushouders direct kan stoppen na het schrappen van de ambitie voor het huisvesten van 700 extra statushouders bovenop de wettelijke taakstelling.

 

Verzoekt het college,

  • de uitvoering van de ambitie voor het huisvesten van 700 extra statushouders, bovenop de wettelijke taakstelling, per direct te stoppen,

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos