Vz,

Op een betere manier hadden de inwoners van Laak niet kunnen laten zien dat er een ongelofelijke behoefte is aan een gemeenschappelijk zwembad in hun wijk. Zij hebben immers middels een burgerinitiatief hun stem op een directe manier laten horen. Maar zo snel de bewoners dat burgerinitiatief hebben aangeboden zo makkelijk is het ook weer door het college van tafel geveegd. Het college prijst het initiatief de hemel in maar erkent de noodzaak van een zwembad voor stadsdeel Laak niet.

Voorzitter,

De inwoners van Laak laten zich niet zomaar koeioneren. Hart voor Den Haag steunt de bewoners van harte bij dit initiatief! We denken wel mee met de bewoners, daarom pleiten we voor een onafhankelijk onderzoek opdat er echt wordt gekeken naar de mogelijkheden om een zwembad te realiseren in de Ketelstraat 23. En hiertoe hebben we een motie:

Verzoekt het college:

Een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren gericht op het realiseren van een zwembad binnen het voormalige schoolgebouw in de Ketelstraat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vz,

Initiatiefnemers staan niet alleen in de kou als het gaat om een inhoudelijk antwoord van het college. Ook wordt er heel snel gegrepen naar niet werkbare opties ipv een alternatief te bieden zoals bv mogelijk een andere locatie voor een zwembad in laak. Wij hebben daarom een motie met het dictum:

Roept het college op:

▪ Een onderzoek in te stellen naar een mogelijke locatie voor een gemeentelijk zwembad in stadsdeel Laak;

▪ Hierin nadrukkelijk ook te onderzoeken welke mogelijkheden de ontwikkeling van de Binckhorst biedt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie dien ik in samen met collega’s van de SP, NIDA en ID

Vz,

Neem het burgerinitiatief niet lichtvaardig, het is niet zo dat mensen elke dag een burgerinitiatief Indienen. De noodzaak van een zwembad is al voor een groot deel in het burgerinitiatief te vinden. Zo stellen de bewoners terecht dat de zwemvaardigheid van de kinderen in Molenwijk steeds verder afneemt. Daarom mag wat ons betreft een onderzoek worden verricht naar zwembehoefte in laak, want ook dan zult u erachter komen dat die behoefte zorgelijk aanwezig is. VZ, hiertoe hebben we een motie met volgende dictum:

Verzoekt het college:

Het zwemgedrag en de zwembehoefte van de inwoners van Laak te onderzoeken en daarbij rekening te houden met de verwachte bevolkingsgroei in het onderzoeksgebied en in de Binckhorst en de raad hierover voor het meireces te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Totzover vz.