De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Samen aan het Werk! Strategische Agenda MRDH:

 

Constaterende, dat:

  • Het in de strategische agenda van de MRDH nog ontbreekt aan aandacht voor gezamenlijke handelsmissies.

Overwegende, dat:

  • De metropool-economie per saldo meer MKB kan promoten;
  • Handelsmissies hierdoor een meer invloedrijke en grotere bijdrage leveren aan het Haagse MKB c.q. de moederbedrijven.

Van mening, dat:

  • De metropool-economie over de verschillende deelgebieden juist aanvullend en niet concurrerend is.

Verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe de regio meer kan worden betrokken bij economische handelsmissies.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag / Groep de Mos