Constaterende dat:

  • meer dan 200.000 van de Haagse burgers zich matig tot zeer eenzaam voelt;
  • in de afgelopen jaren is het aantal Hagenaars dat zich matig tot ernstig eenzaam voelt sterk toegenomen, zowel bij de inwoners tot en met 64 jaar als bij de ouderen (65 jaar en ouder);
  • er ruim 900 bestaande initiatieven zijn, die bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
  • ondanks de 900 initiatieven en steun van vele vrijwilligers het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, toeneemt.

Van mening dat:

  • de raad niet voldoende zicht heeft op de 900 initiatieven die zich richten op eenzaamheid;
  • er geen nieuwe subsidies verstrekt moeten worden aan initiatieven, totdat inzichtelijk is gemaakt dat de bestaande 900 initiatieven bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid.

Verzoekt het college:

  • de raad te informeren over de 900 initiatieven;
  • te informeren in welke mate de 900 initiatieven, voor de verschillende persona’s, bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
  • de uitkomst hiervan te betrekken bij de eerst volgende evaluatie van het actieplan.

En gaat over tot de orde van de dag;

 

 

Janice Roopram                                                                   Frans Hoynck van Papendrecht

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                                               50PLUS Partij