De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 maart 2019, ter bespreking van de aanpak Werkoffensief +500.

Op 21 februari 2019 sprak de commissie Samenleving over het werkoffensief +500.

Constaterende dat:

  • het college in het Werkoffensief +500 een Opleidingleenfonds in het leven wil roepen;
  • het college een marktverkenning en een inventarisatie van het huidige aanbod uitvoert;

Overwegende dat:

  • 50-plussers in de bijstand een steuntje in de rug kunnen gebruiken om een nieuwe loopbaan te starten, bijvoorbeeld als leraar in het onderwijs;
  • investeren in een opleiding de kansen van bijstandsgerechtigden op een carrièreswitch op de arbeidsmarkt vergroot;

Roept het college op om:

  • te onderzoeken of bij het Opleidingleenfonds aan 50-plussers in de bijstand, een renteloze lening kan worden verstrekt;
  • om de Raad voor de zomer te informeren over de verstrekking van een renteloze lening bij het Opleidingleenfonds.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram

Hart voor Den Haag / Groep de Mos