De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 maart 2019 ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Woonagenda 2019 – 2023 (RIS301880).

 

Overwegende dat:

  • het uitsterfbeleid omtrent woonwagens van de baan is;

Constaterende dat:

  • het collegeakkoord aangeeft dat er rekening wordt gehouden met woonwagenbewoners;
  • het college op zoek gaat naar meer standplaatsen, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar bestaande locaties;

Verzoekt het college:

  • jaarlijks te rapporteren over het hernieuwde woonwagenbeleid en daarin de groei van het aantal standplaatsen mee te nemen

En gaat over tot de orde van de dag.

 

William de Blok

Hart voor Den Haag / Groep de Mos