De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter bespreking van De Huisvestingsverordening

Constaterende dat,

•           Binnenstedelijk bouwen vaak met ingewikkelde procedures te maken krijgt.

Overwegende dat,

•           Er krapte op de woningmarkt is.

•           Woningen toevoegen middels bouwen bijdraagt aan de oplossing van dit probleem;

 

Verzoekt het college,

•           Te onderzoeken of huidige wet en regelgeving duidelijker en inzichtelijker kan worden gemaakt;

•           En procedures indien zij het doel voorbij schieten, kunnen worden vergemakkelijkt.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

William de Blok

Hart voor Den Haag / Groep de Mos