PVV en Hart voor Den Haag willen dat minister Yeşilgöz (Justitie) gebruik maakt van haar aanwijzingsbevoegdheid

De raadsleden Sebastian Kruis (PVV) en Rita Verdonk (Hart voor Den Haag) roepen het Openbaar Ministerie op om eindelijk het zwaard van Damocles boven de stad Den Haag weg te halen door de meer dan heldere uitspraak van de rechters als voldongen feit te zien en ‘de zaak’ eindelijk te sluiten.

“De stad is met een 3,5 jaar politiek durend proces al veel te lang gegijzeld. De Rotterdamse Rechtbank heeft alle betrokken vrijgesproken, ombudspolitiek gerehabiliteerd en gesteld dat de discussie over partijdonaties niet in de rechtbank, maar in het politieke arena gevoerd moeten worden. Bovendien heeft het OM gekregen waar het tijdens de regiezitting van 14 oktober jongstleden om vroeg: Heldere grenzen met een positief oordeel over ombudspolitiek” aldus Kruis en Verdonk.

De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het werk van het Openbaar Ministerie (OM). Volgens de Wet op de rechterlijke organisatie mag de minister, onder bepaalde voorwaarden, aanwijzingen geven over individuele strafzaken. En dat zou bij de zaak De Mos meer dan gepast zijn omdat het OM de stad Den Haag al 3,5 jaar politiek gegijzeld houdt. Hart voor Den Haag is in oktober 2019, als grootste partij van de stad, op basis van naar nu blijkt ongegronde verdenkingen uit het college gezet. Vervolgens is de partij, die in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen won, op basis van deze onterechte verdenkingen uitgesloten van coalitiedeelname. De rechtbank van Rotterdam veegde op 21 april jongstleden, met volledige vrijspraak, de vloer aan met de verdenkingen van het OM. (1)

“Er is geen enkel haakje waarop het Openbaar Ministerie haar voorlopige Hoger Beroep kan baseren (2) en daarom roepen wij, met een motie, burgemeester Van Zanen op om er bij de minister van Justitie op aan te dringen haar aanwijzingsbevoegdheid te gebruiken teneinde de zaak De Mos te sluiten”, aldus Kruis en Verdonk.

Luister naar signalen uit de stad

Beide raadsleden wijzen op de uitspraken van scheidend OM-topman Van der Burg, die heeft gesteld niet blind en doof te zijn voor de signalen uit de samenleving. (3)
“Die signalen zijn duidelijk in de Hofstad. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 64% van de inwoners van Den Haag de partij van De Mos terug wil zien in het college. 70% van de stad vindt dat het OM moet afzien van een hoger beroep (4)” aldus Kruis en Verdonk.

Motie: Haal zwaard van Damocles boven de stad weg

Constaterende dat de Rotterdamse Rechtbank op 21 april jongstleden is gekomen met een klip en klare uitspraak in de zaak De Mos cs, waarbij de vloer is aangeveegd met de verdenkingen die het OM tegen de betrokkenen had,

Constaterende dat de nu al 3,5 jaar durende zaak De Mos cs politiek Den Haag al te lang heeft gegijzeld en een politiek proces is geworden omdat Hart voor Den Haag in 2019 ten onrechte uit het college is gezet, de zaak over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is getild, Hart voor Den Haag als winnaar van die verkiezingen vanwege de zaak buiten de coalitie is gehouden en het nu maar afwachten is of de aangerichte schade wordt hersteld en Hart voor Den Haag volledig wordt gerehabiliteerd,

Van mening dat het voorlopige Hoger Beroep van het OM de stad nog langer in een allesverstikkende wurggreep houdt,

Verzoekt het OM het zwaard van Damocles eindelijk boven de stad weg te halen door de meer dan heldere uitspraak van de rechters als voldongen feit te zien en ‘de zaak’ te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kruis
Verdonk

Motie: Laat minister Yeşilgöz (Justitie) gebruik maken van haar aanwijzingsbevoegdheid

Constaterende dat de Rotterdamse Rechtbank op 21 april jongstleden is gekomen met een klip en klare uitspraak in de zaak De Mos cs, waarbij de vloer is aangeveegd met de verdenkingen die het OM tegen de betrokkenen had,

Constaterende dat de, nu al 3,5 jaar durende zaak, De Mos cs politiek Den Haag al te lang heeft gegijzeld en een politiek proces is geworden omdat Hart voor Den Haag in 2019 ten onrechte uit het college is gezet, de zaak over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is getild, Hart voor Den Haag als winnaar van die verkiezingen vanwege de zaak buiten de coalitie is gehouden en het nu maar afwachten is of de aangerichte schade wordt hersteld en Hart voor Den Haag volledig wordt gerehabiliteerd,

Constaterende dat de minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is voor het werk van het Openbaar Ministerie (OM) en volgens de Wet op de rechterlijke organisatie de minister, onder bepaalde voorwaarden, aanwijzingen mag geven over individuele strafzaken,

Van mening dat het voorlopige Hoger Beroep van het OM de stad nog langer in een allesverstikkende wurggreep houdt,

Verzoekt de burgemeester er bij de minister van Justitie op aan te dringen, om in het maatschappelijk belang, gebruik te maken van haar aanwijzingsbevoegdheid en het Openbaar Ministerie op te leggen per direct met de zaak De Mos te stoppen, zodat het (democratische) helingsproces in de Hofstad kan aanvangen en de volledig vrijgesprokenen niet langer hoeven te bungelen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Kruis
Verdonk

1.

Haagse oud-wethouder De Mos vrijgesproken van corruptie (nos.nl)
2.
OM onder druk om hoger beroep corruptiezaak-De Mos te laten vallen: ‘Het heeft al te lang geduurd’ | Corruptieaffaire Groep de Mos | AD.nl


  1. OM-topman: Teleurstelling groot na vrijspraak Richard de Mos (wnl.tv)https://wnl.tv/2023/04/23/om-topman-gerrit-van-der-burg-teleurstelling-groot-na-vrijspraak-richard-de-mos/

4.

64% Hagenaars wil Hart voor Den Haag in het college