De Mos: “Balster moet eigen staatssecretaris ter verantwoording roepen aangaande wijkverpleging”
Niet vaak was de Groep de Mos verwondering zo groot als gisteren bij het bericht van de PvdA Den Haag: Wethouder Klein moet verantwoordelijkheid wijkverpleging pakken.
De Mos: “Niet vaak kiezen wij als oppositiepartij de zijde van een wethouder, maar Karsten Klein heeft in het recente verleden diverse malen geprobeerd om PvdA-staatssecretaris Van Rijn geen knip te laten maken tussen thuiszorg en persoonlijke verzorging, waardoor het Rijk wijkverpleegkundige inzet heeft belegd bij de zorgverzekeraar. In plaats om voor de bühne ten onrechte wethouder Klein aan te spreken over de ontstane wachtlijsten voor wijkverpleegkundigen, had Balster de eigen staatssecretaris moeten aanspreken op falend Kabinetsbeleid”.

Groep de Mos / Ouderen Partij stelt nu aan zowel wethouder Klein (CDA) als aan PvdA-fractievoorzitter Balster voor om een gezamenlijke brandbrief richting staatssecretaris Van Rijn te schrijven en hem te wijzen op de gevolgen van zijn asociale bezuinigingen: 40% op de thuiszorg, 25% op begeleiding, 15% op persoonlijke verzorging en de weigering om de verantwoordelijk van de wijkverpleging bij de gemeente Den Haag te leggen.

“Balster zal helemaal ballen hebben als hij het coalitieakkoord gaat openbreken om Haags extra geld voor het bestrijden van de wachtlijsten voor wijkverpleging te realiseren. Zijn partij zit immers aan de knoppen, zowel in de gemeenteraad als in het Kabinet”, aldus De Mos.