Nog steeds laat Den Haag op zich wachten als het gaat om de verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees van 18 naar 21 jaar. Zeker ook omdat veel slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting zich juist bevinden onder jonge tieners, is het geduld op bij het CDA Den Haag, Groep de Mos / Ouderen Partij en CU/SGP: De Haagse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet zo snel mogelijk worden aangepast.

CDA Den Haag fractievoorzitter Daniëlle Koster: “De gemeente heeft begin 2013 al aan onze partij toegezegd om de leeftijdsverhoging op te nemen in de APV. We zijn nu ruim twee jaar verder, maar er is nog steeds niets veranderd. Als partij zijn wij klip en klaar: ‘Tieners horen niet achter de ramen’”.

Groep de Mosser Lex Kraft van Ermel is het gebrek aan daadkracht bij de gemeente ook meer dan beu:
“Amsterdam heeft vooruitlopend op de landelijke wet- en regelgeving al in juli 2013 de nieuwe APV voor Prostitutie aangenomen. In een helder factsheet ‘Prostitutie in Amsterdam’ heeft deze gemeente de ‘do’s en dont’s’ beschreven, waarbij de bordeelhouders mede verantwoordelijk gemaakt zijn voor het aanpakken van misstanden, uitbuiting en dwang. Zo iets moeten we ook in Den Haag realiseren”.

Schriftelijke vragen
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Koster (CDA Den Haag), Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) en Grinwis (CU/SGP) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Kan de gemeente uiteenzetten waarom eerdere toezeggingen aan het CDA Den Haag om de prostitutieleeftijd te verhogen van 18 naar 21 jaar (zie RIS 255841) nog niet zijn nagekomen? Waarom is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hieraan nog niet aangepast?

2) Is de gemeente bekend met het feit dat na Amsterdam in 2013, nu ook Rotterdam heeft besloten om per 1 juli aanstaande de prostitutieleeftijd te verhogen naar 21 jaar, ongeacht of de landelijke wetgeving op dit punt is afgerond? Is de gemeente het met CDA Den Haag, Groep de Mos / Ouderen Partij en CU/SGP eens dat de reden voor Den Haag om nog langer te wachten met de verhoging van de prostitutieleeftijd niet meer opgaat? Zo neen, waarom niet?

In een eerder stadium heeft u aangegeven dat u bekend met het feit dat juist jonge vrouwen het slachtoffer worden van mensenhandel en seksuele uitbuiting.
3) Heeft de gemeente nog steeds de bereidheid om tieners in onze stad te beschermen door een leeftijdsverhoging van de prostitutieleeftijd in de APV op te nemen? Zo ja, kan het College uiteenzetten, met tijdspad, hoe zij dit gaat realiseren?

Amsterdam, waar op 4 juli 2013 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Prostitutie is aangenomen, hanteert op de gemeentelijke website een factsheet met de ‘do’s en dont’s’ aangaande prostitutie in de hoofdstad, waarbij bordeelhouders mede verantwoordelijk worden gemaakt voor het aanpakken van misstanden, uitbuiting en dwang.

4) Heeft u de bereidheid om voor Den Haag op de gemeentelijke website ook zo’n factsheet te realiseren met de ‘do’s en dont’s’ aangaande de prostitutie in onze stad? Zo neen, waarom niet?