Ik ben Carlos Martinez van Andel. Als voorzitter van Wijkberaad Mariahoeve heb ik veel ervaring opgedaan in de bemiddelende rol tussen bewoners en de gemeente. Mijn speerpunt als raadslid is bewonersparticipatie, het betrekken van bewoners bij ontwikkelingen in hun wijk en hen daar ook een stem in geven.