Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Pop-upfietsenstalling op het Plein” aangenomen.

Deze motie verzoekt het college zo snel als mogelijk, maar uiterlijk voor het kerstreces een bewaakte pop-up fietsenstalling met ruime openingstijden op het Plein te realiseren.