Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn stelt een jaar later opnieuw raadsvragen

Op 5 juni vorig jaar diende raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag schriftelijke vragen in over een smerig parkeerterrein gelegen achter de kruising Leyweg/Hengelolaan. Het ernstig vervuilde en stinkende parkeerterrein is al jarenlang een doorn in het oog van omwoners. De gemeente onderhoudt dit terrein niet, omdat het eigen grond is en de eigenaar laat het op zijn beurt ook afweten. Het gemeentebestuur gaf ook aan geen bevoegdheid te hebben over dit terrein en met de eigenaar in gesprek te gaan om deze aan te spreken over de smerige staat van het terrein die welke een gevaar vormt voor de volksgezondheid van omwonenden. Tot op heden is de situatie echter niet veranderd.

René Oudshoorn: “Vandaag, op 5 juni 2019, is het precies een jaar geleden dat ik aan de bel trok. Helaas is er tot op heden nog niets veranderd. Afgelopen zomer heeft een betrokken bewoner en vrijwilliger van Hart voor Den Haag het parkeerterrein in zijn eentje opgeruimd en schoongemaakt, maar inmiddels is het weer een smerige bende. De omwonenden klagen nog steeds over stank en ratten! Ik wil weten of en zo ja wanneer de gemeente in gesprek is geweest met de eigenaar en welke afspraken daar zijn gemaakt over dit parkeerterrein”. Oudshoorn dient opnieuw schriftelijke vragen in aan het stadsbestuur.

Lees hier onze schriftelijke vragen