Groep de Mos: “Aanpak parkeerboetes verscheurende diplomaten nog lang niet afdoende: Pak toegewezen ambassade parkeerplaatsen af”

Ondanks een dalende trend weigeren nog altijd veel diplomaten boetes te betalen. Over het afgelopen jaar staat landelijk nog een bedrag open van bijna twee ton aan niet betaalde boetes, waarvan 830 Haagse boetes.

Groep de Mos fractievoorzitter: “Gelukkig zien we, mede dankzij de zwarte lijst en het afpakken van tankpasjes, een dalende trend, maar met bijna twee ton aan openstaande rekeningen kunnen we natuurlijk niet tevreden zijn. Omdat een fors deel van de uitgedeelde prenten uit ambassadestad Den Haag komt, wil ik dat burgemeester Van Aartsen, in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat bezien of het mogelijk is om officiële parkeerplaatsen van wanbetalende ambassades af te pakken. Daarnaast wil ik weten of bij blijvende wanbetalers niet alsnog de wielklem kan worden gebruikt.”

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Russen hebben lak aan parkeerboetes’ (1)

2) Wat is het totaal openstaande Haagse bedrag aan niet betaalde boetes door diplomaten? In de beantwoording graag een compleet overzicht.

3) Wilt u in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken bezien of bij aanbetalende ambassades parkeerplaatsen kunnen worden afgepakt? Zo neen, waarom niet?

4) Wilt u in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken kijken of bij diplomaten die hun gedrag niet willen verbeteren alsnog de wielklem kan worden toegepast; u kunt hierbij, via de minister, internationaal aandringen op maatregelen zoals deze? Zo neen, waarom niet?

5) Welke andere maatregelen zijn volgens u nog te nemen tegenover diplomaten die hun gedrag niet willen verbeteren? Graag een uitgebreide toelichting

(1) ‘Russen hebben lak aan parkeerboetes’, Telegraaf, 16 juli 2015