‘Zonder plan te kennen en zonder gesprek 20.000 mensen negeren is een absolute No Go’!

De organisatie van het Vreugdevuurfestival Zuiderpark reageert woedend op de beantwoording van het stadsbestuur op vragen van Groep de Mos. In deze beantwoording veegt de burgemeester het plan voor een vreugdevuur in het Haagse Zuiderpark in één keer van tafel.

Initiatiefnemer Maurice Noort: “Zonder ons plan, wat wij nog aan het schrijven zijn, te hebben gelezen en zonder ook maar één woord met ons gesproken te hebben wordt ons idee, dat in een paar dagen tijd door ruim 20.000 mensen is ondersteund, in de prullenmand gegooid. De handelswijze van het stadsbestuur vinden wij weinig democratisch. We hopen hen in een gesprek na het indienen van ons plan alsnog op andere gedachten te brengen. Zo niet, dan overwegen wij om een burgerinitiatief in te dienen om de gemeenteraad te dwingen naar ons te luisteren”.

Ook Richard de Mos not amused

Ook Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos is niet te spreken over de wijze waarop het stadsbestuur met het zo breed gedragen initiatief omgaat.

“Het stadsbestuur gaat prat op het feit dat zij inspraak van de burger zo belangrijk vindt, maar de initiatiefnemers van een vreugdevuur in het Zuiderpark krijgen niet eens behoorlijk de kans om hun uitgewerkte plan in te dienen en in een persoonlijk onderhoud nader toe te lichten. Als dat het democratisch handelen is van het college, krijg ik daar spontaan de broekhoest van”.

Vreugdevuurfestival voor hele wijk

Het gaat de organisatie helemaal niet om het hoogste vuur, maar om een gezellig gecentraliseerd evenement voor de hele wijk met rondom het vreugdevuur activiteiten voor jong en oud.

“We hebben ons plan bijna af en zullen het dan met veel passie en enthousiasme nader presenteren. De burgemeester wil minder (vuurwerk)overlast zegt ie. Dan moet hij ons plan juist omarmen. Het haalt overlast uit de wijken in Den Haag Zuid weg, omdat iedereen in het Zuiderpark zit”, aldus Noort.

De organisatie zal de komende dagen de plannen alsnog uitwerken en indienen. Waarna zij rekenen op een fatsoenlijk gesprek en een eerlijke kans. Mocht dat niet baten, zal het traject van het indienen van een burgerinitiatief worden ingezet.