Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2016 is onze motie “Optimale communicatie bewoners Pleinkwartier” aangenomen.

De motie verzoekt het college te garanderen dat er voor én gedurende de renovatie een optimale communicatie met de Pleinbewoners zal zijn om gezamenlijk de overlast zoveel mogelijk te beperken.