Groep de Mos tegen gemeente: “Opstaan luie Peppi en ruim de stormschade op”!
Richard de Mos wil frisse wind bij gemeentelijke opruimdiensten.

Ruim anderhalve week na de zomerstorm is de gemeente Den Haag er niet in geslaagd om de ergste stormschade op te ruimen. Her en der in de stad liggen hopen takken opgestapeld en zijn er doorgangen van wandel- en fietspaden door omgewaaide bomen en takken nog geblokkeerd. Dit tot ergernis van Groep de Mos / Ouderen Partij.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Het heeft er alle schijn van dat de verantwoordelijk wethouder op een strandbedje ligt te luieren, terwijl de stad nog steeds wordt geconfronteerd met de gevolgen van de storm. Tegen die wethouder zeg ik: ‘Opstaan luie Pepi en laat je ondergeschikten de zaagmachines aanzetten, de boel opruimen en repareren’”.
Schriftelijke vragen
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de storm van zaterdag 25 juli jongstleden en de schade die deze storm heeft aangericht?

2) Kunt u duiden waarom anderhalve week na de storm de opruimwerkzaamheden nog niet in volle gang zijn, getuige het feit dat her en der in de stad nog boomstronken en takken (weliswaar veelal gewikkeld in rood/wit lint) de doorgang belemmeren? (1)

3) Deelt u de inhoud van het gezegde ‘Ledigheid is des Duivels oor kussen”? Zo ja, kunt u duiden wanneer u aan het werk gaat en binnen welke termijn u de schade die de storm heeft aangericht heeft opgeruimd? (2)

4) Kunt u duiden waarom de opruimacties zo lang op zich laten wachten?