Sinds het winnende ontwerp voor het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) op het Spui bekend is, zijn er steeds meer signalen dat er problemen kunnen optreden bij de bouw en exploitatie van het OCC. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen hebben meerdere partijen gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend.

Door de gekozen aanbestedingsprocedure zijn er veel aspecten van het bouwplan geheim. De partijen willen nu dat het stadsbestuur onder meer het juryrapport openbaar maakt. Ook willen de partijen dat er een second opinion komt op de exploitatie van het OCC. In Den Haag kan namelijk dezelfde situatie ontstaan als met Tivoli in Utrecht. Uit het daar gepresenteerde onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de bouw- en exploitatiekosten van Tivoli structureel veel te optimistisch zijn ingeschat. Bovendien moeten de instellingen die in Tivoli gehuisvest zijn een relatief hoge huur betalen, terwijl hun inkomsten juist zijn afgenomen.

In Den Haag werd onlangs bekend dat er een groot tekort is op het eigen vermogen van het residentieorkest. Dit kan gevolgen hebben voor het kunnen betalen van de huren in het OCC. De oppositiefracties willen weten hoe het Haagse stadsbestuur dit soort scenario’s bij het OCC wil voorkomen. Daarom vragen zij het college, in lijn met het advies van de Utrechtse rekenkamer, om een second opinion aan te vragen voor de exploitatie van OCC.

De vragen aan het stadsbestuur over het OCC zijn ingediend namens de fracties van de SP, Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag, PVV, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu.