Raadslid Dubbelaar: “Omliggende wijken kampen al met hoge parkeerdruk en mogen niet de dupe worden”

Vanuit verschillende kanten kwamen tijdens de opening van het nieuwe sportcomplex in het Zuiderpark kritische signalen over het te kort aan parkeergelegenheid (1). Ook de wijkagent van het Zuiderpark heeft zorgen over het parkeren en stelt in AD Haagse Courant voor om de parkeergarages bij winkelcentrum Leyweg te gebruiken bij grote evenementen.

Groep de Mos-raadslid Dubbelaar: Het is natuurlijk van de gekke dat een complex van 73 miljoen euro niet over voldoende parkeergelegenheid beschikt. Feitelijk worden bij grote evenementen dan de wijken rondom het Zuiderpark gebruikt en bewoners opgezadeld met parkeertoerisme richting de Sportcampus. Daar moet een oplossing voor komen! Parkeren in de parkeergarages bij De Leyweg en dan met een pendelbus naar de Sportcampus kan een tijdelijke oplossing zijn, maar is natuurlijk verre van ideaal. Daarnaast zijn deze plekken voor bezoekers van het winkelcentrum”.

Parkeergarage Zuiderpark

De geplande ondergrondse parkeergarage bij Sportcampus Zuiderpark is uit de oorspronkelijke plannen geschrapt nadat woningcorporatie Vestia zich terugtrok uit de ontwikkeling van de sportcomplex. Het complex beschikt over 671 parkeerplekken, die bij grote evenementen onmogelijk in de noodzakelijke parkeergelegenheid kunnen voorzien. De gemeente zet dan verkeersregelaars in om bezoekers door te verwijzen. Groep de Mos ziet een oplossing in het alsnog realiseren van een parkeergarage onder het Zuiderpark.

“Er moet onderzoek komen naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage onder het Zuiderpark. De wijken aan de kant van de Vreeswijkstraat hebben al te vaak te maken met extra parkeerdruk door evenementen in het Zuiderpark. Datzelfde gaat nu gebeuren aan de kant van Melis Stokelaan en de Moerweg. Ik zie ruimte voor een gecombineerde ondergrondse parkeergarage, bijvoorbeeld met een ingang aan het Soestdijkseplein, die dan ook gebruikt kan worden om de parkeerdruk in de wijken te ontlasten”, aldus raadslid Dubbelaar.

Groep de Mos zal tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota moties indienen die de parkeerdruk zowel op korte als op langere termijn moeten doen afnemen.

(1) Omroep West – Parkeerproblemen en slecht bereik bij nieuwe Sportcampus Zuiderpark, http://www.omroepwest.nl/nieuws/3441765/Parkeerproblemen-en-slecht-bereik-bij-nieuwe-Sportcampus-Zuiderpark