Raadslid Kraft van Ermel: “Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten naar Ter Apel en daar hun uitzetting afwachten!”

Nadat vorige week het overleg over de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers tussen het Rijk en diverse gemeenten op niets is uitgelopen, werd onze gemeente verrast door uitspraken van wethouder Klein (SEZH). De wethouder zou in reactie daarop namelijk gezegd hebben dat de gemeente Den Haag vanaf januari zelf de bed-bad-broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers zal gaan betalen.

“Onacceptabel!” vindt Lex Kraft van Ermel, raadslid van de lokale partij Groep de Mos, “uitgeprocedeerde asielzoekers moeten naar Ter Apel en daar hun uitzetting afwachten. De kosten zijn voor het Rijk, niet voor ons als gemeente!”

In Den Haag gaat het om de opvang van ruim 30 uitgeprocedeerde asielzoekers. In eerste instantie was er over dit onderwerp een spoeddebat aangevraagd, waarbij de wethouder SEZH direct door Kraft van Ermel bevraagd zou worden over deze uitspraken. Wegens een werkbezoek van de wethouder, zijn deze vragen schriftelijk gesteld, maar wel met het verzoek deze vóór het kerstreces te beantwoorden.

Kraft van Ermel: “Ik wil graag weten van de wethouder of het college inderdaad voornemens is de kosten voor de opvang van deze uitgeprocedeerde asielzoekers zelf te dragen. En als dat dan al zo is, dan wil ik vooral graag weten of het dan op kosten van de Haagse burgers is.”

Het raadslid van Groep de Mos is dan ook verbaasd dat, indien inderdaad de Haagse burgers voor deze kosten opdraaien, dit voorstel niet eerst aan de Raad wordt voorgelegd. We gaan er vanuit dat de vragen, zoals door Kraft van Ermel verzocht, vóór het kerstreces beantwoord zullen worden, nu het ingediende verzoek om een spoeddebat op verzoek van de wethouder SEZH zelf is omgezet in schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen hier