In de nabije toekomst kunnen ook Hagenaars hun wapens droppen. Het stadsbestuur reageert namelijk positief op dat voorstel van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij wilde naar Rotterdams voorbeeld ook mensen in Den Haag de mogelijkheid geven hun illegale wapens in te kunnen leveren op het politiebureau.

De burgemeester laat in de beantwoording weten dat een dergelijke actie ook in (de eenheid) Den Haag zal worden gehouden. Dat vraagt echter zorgvuldige voorbereiding, rekening houdend met andere interventies, landelijke afstemming en capaciteit van de basisteams en het raakt aan de beheeraspecten rond de nationale politie. Het is daarom nog niet exact aan te geven wanneer de actie plaats zal vinden. Zodra meer bekend is, wordt uw raad hierover geïnformeerd, zo schrijft het stadsbestuur.

Raadslid Nino Davituliani is verheugd met deze positieve antwoorden van het stadsbestuur: “Deze aanpak zich al bewezen in Rotterdam! Geweldig dat aan de Hagenaars nu deze kans ook wordt geboden. Zij kunnen nu van hun wapens afkomen en weer met een schone lei beginnen. We hopen dat de actie snel in Den Haag zal worden gehouden.”