De bewoners van de woningen aan de Jan van der Heijdenstraat die na de gasexplosie gesloopt zijn, hoeven de onroerendezaakbelasting (OZB) van dit jaar niet te betalen. Dit geldt ook voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing, zo blijkt uit antwoorden op raadsvragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

‘Ambtelijk geneuzel’ noemde de grootse partij in de Haagse gemeenteraad de strikte opstelling van de gemeente en vroeg om kwijtschelding. Die komt er nu ook. De directeur der Gemeentebelastingen is namelijk bevoegd om in uitzonderlijke gevallen de heffingen terzijde te schuiven. “Naar de mening van deze directeur doet zich ten aanzien van de gesloopte woningen een dergelijke uitzonderlijke situatie voor en zullen voor deze woningen de aanslagen OZB, rioolheffing eigenaar en afvalstoffenheffing voor het jaar 2019 achterwege blijven”, schrijft het stadsbestuur. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is gelukkig met de antwoorden. “Dit is de enige juiste en menselijke beslissing! Deze mensen hebben een ongelooflijk drama meegemaakt en verdienen al onze steun. Wij zijn blij dat de gemeente dat ook inziet”, zegt raadslid Ralf Sluijs.

De woningen zijn inmiddels gesloopt. De laatste keer dat de Haagse OZB bij uitzondering werd kwijtgescholden was in 1992. Toen ging het om een brand in Pension de Vogel.