Groep de Mos laat een onderzoek doen naar een Bereikbaar Scheveningen!
SCHEVENINGEN – In opdracht van de gemeenteraadsfractie Groep de Mos / Ouderen Partij vindt er momenteel een grootschalig onderzoek plaats naar het verbeteren van de bereikbaarheid van Scheveningen. Om dit onderzoek een onafhankelijk karakter te geven, is het Politiek Advies Bureau PAB in de arm genomen. Dit bureau moet de bestaande onvrede over het verkeer op Scheveningen in kaart brengen.
Het verkeer staat vast, parkeergarages voldoen niet aan de vraag, bewegwijzering is onduidelijk, ondernemers klagen over het mislopen van omzet door de slechte bereikbaarheid. En op warme zomerdagen wordt dit alles met maar liefst een geschatte factor tien vermenigvuldigd, wat weer leidt tot grote frustratie bij de bewoners van het vissersdorp.
“Daar moet een einde aan komen”, zo stelt de voorman van Groep de Mos / Ouderen Partij – Richard de Mos – die blij is met de onderzoeksopzet van het Politiek Advies Bureau PAB, welke te vinden is op de website www.scheveningenbereikbaar.nl. Hij roept iedereen op om de bij het onderzoek horende enquêtes daar in te vullen.
Het onderzoek is gestart vanuit de gedachte dat er veel te verbeteren is op Scheveningen. Scheveningen is de afgelopen tientallen jaren blootgesteld aan enorme veranderingen. Met mooie tekentafelplannen en uitgewerkte verkeersmodellen lijkt het stadsbestuur het allemaal goed voor elkaar te hebben. De praktijk is echter weerbarstiger, waarbij het lijkt alsof er steeds meer overlast wordt ervaren. Het onderzoek brengt op eerlijke wijze in kaart wat er aan de hand is.

Zijn de plannen van de gemeente wel effectief of is het niet meer dan een papieren werkelijkheid? Welke kant gaan we op als we doorgaan op de ingeslagen weg? Zijn er ontwikkelingen te benoemen die positief uitpakken? Hoe denken de direct betrokkenen daarover? Is Scheveningen nog wel Scheveningen? Uiteindelijk worden er concrete verbeterpunten geformuleerd.

Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos heeft hoge verwachtingen van het onderzoek: “Wij hebben ons als partij altijd hard gemaakt voor het verbeteren van de doorstroming op Scheveningen. Zo hebben wij onze vraagtekens gezet bij de invoering van het eenrichtingsverkeer aan de boulevard, waar de verkeersopstoppingen en de parkeerproblematiek sindsdien lijken te zijn verergerd. Dit onderzoek komt tegemoet aan de vele geluiden van onvrede die wij vanuit Scheveningen horen. Met de enquêtes zal in kaart gebracht worden hoe men de huidige doorstroming ervaart. Groep de Mos roept alle bewoners, ondernemers en bezoekers op om mee te doen aan de enquête. Hoe meer deelnemers, hoe beter. Wij kijken reikhalzend uit naar de resultaten.”

Er staan op de website www.scheveningenbereikbaar.nl  losse enquêtes voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De enquêtes kunnen online worden ingevuld op de website of kunnen worden gedownload en worden gemaild naar info@scheveningenbereikbaar.nl. Het invullen van een enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
“Mochten bewoners, bewonersorganisaties, ondernemers of bezoekers losse opmerkingen, suggesties of tips hebben, dan kunnen zij die ook doormailen. Als we alle enquêtes binnen hebben en de gesprekken hebben afgerond, kunnen we de uitkomsten, samen met de onderzoeksresultaten, medio juni 2015 presenteren”, aldus Jasmijn Miete van het Politiek Advies Bureau PAB. “Ik heb van Richard de Mos begrepen dat hij de uitkomsten op 2 juli in de gemeenteraad van Den Haag, bij de Haagse Algemene Politieke Beschouwingen zal presenteren”.
Website Scheveningen Bereikbaar: www.scheveningenbereikbaar.nl

Mailadres info@scheveningenbereikbaar.nl