Uitkomsten eerst op Scheveningen gepresenteerd
Twee weken na aanvang van het onderzoek naar de bereikbaarheid van Scheveningen mag worden geconcludeerd dat veel Scheveningers meedenken over hoe de bereikbaarheid van hun dorp kan worden verbeterd.
Onderzoekster Jasmijn Miete van het Politiek Advies Bureau PAB: “Het is goed om te zien dat er via de website www.scheveningenbereikbaar.nl al vele enquêtes zijn ingevuld. Met deze al ingevulde enquêtes kunnen wij al de nodige conclusies trekken, maar we hebben er, zeker vanuit de ondernemers, nog wel wat nodig. Daarom roepen we bewoners, bezoekers en ondernemers op om de komende weken de diverse enquêtes nog in te vullen”.

Gesprekken

Naast enquêtes bestaat het onderzoek ook uit het voeren van vele gesprekken met zogeheten ‘ervaringsdeskundigen’.
“Deze gesprekken leveren interessante oplossingen op”, aldus Miete.

Presentatie uitkomsten op Scheveningen

Inmiddels heeft de fractievoorzitter van Groep de Mos / Ouderen Partij, Richard de Mos, op de Scheveningse facebookpagina Schevenings Belang beloofd om de uitkomsten van het onderzoek eerst te komen presenteren op Scheveningen, daarna pas in de Haagse gemeenteraad.
De Mos: “Bij de Algemene Politieke Beschouwingen wil ik de uitkomsten meegeven aan verkeerswethouder De Bruijn. Een betere vorm van het betrekken van de burgers is niet denkbaar”.

www.scheveningenbereikbaar.nl