Onderwijsachterstanden bij bron aanpakken; maak vroege voorschoolse educatie verplicht!

Op donderdag 11 mei 2017 spreekt de commissie Samenleving van de gemeente Den Haag over vroege en voorschoolse educatie. Groep de Mos heeft al sinds 2014 de voorschoolse educatie aan alle peuters vanaf 2½ jaar in dagdelen in het verkiezingsprogramma staan.

Eerst nadat een aantal deskundigen dit jaar de positieve resultaten heeft aangetoond, komt er een kwalitatieve aanpak: de realisatie van het zogenaamde. IKC (Integraal Kind Centrum). Basisscholen geven aan dat leerlingen, die als peuter de voorschoolse educatie bezochten, gedurende de schoolloopbaan beter presteren met als gevolg een schooladvies, dat past bij de kwaliteiten van de leerling.

‘Weg met de kansenongelijkheid, die Groep De Mos een doorn in het oog is’, zegt Marijke Meyers, woordvoerder Onderwijs van Groep De Mos. ‘Kinderen met laagopgeleide ouders krijgen nog steeds een lager schooladvies dan aan kinderen met hoogopgeleide ouders wordt gegeven. Verplichte vroege en voorschoolse educatie zal ertoe bijdragen dat taalachterstanden bij kinderen vroegtijdig worden aangepakt, zo kan schooluitval in de latere schoolcarrière beter worden voorkomen”.

Zorg van Groep De Mos is het personeel van peuterspeelzalen waar ook vrijwilligers actief zijn. ‘Ik ga vragen of er kansen zijn voor deze vrijwilligers om een opleiding te volgen. Werkgelegenheid, speerpunt van het College is hierbij gebaat, evenals de terugkeer van de klassenassistenten.’

Dring bij de Kabinetsformatie aan om middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden te verruimen

Groep De Mos komt met een oproep aan de wethouder van Onderwijs om aan te dringen bij het Kabinet om niet op de middelen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden te bezuinigen, maar deze juist te verruimen, want ‘achteraf repareren’ kost veel meer geld.