Groep de Mos is ‘not amused’ over het lakse handelen van het stadsbestuur inzake het Tonnenmonument. Het monument, dat bestaat uit een aantal bronzen tonnen, herinnert aan de glorieuze tijd van de haringvangst door de Scheveningse vissersvloot, met name in de periode vlak voor – en na de Tweede Wereldoorlog, toen de haringvangst massaal naar het havengebied kwam. Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen, heeft het stadsbestuur toegezegd in gesprek te gaan met Scheveningsche organisaties over de huidige en eventueel een andere locatie voor het Tonnenmonument. Ook heeft het College toegezegd extra onderhoud te plegen rondom het Tonnenmonument.