Raadslid Arjen Dubbelaar: “Niemand zit op een grootschalig winkelcentrum te wachten; behoud knusse karakter van het plein”.

Deze week praat de commissie Ruimte van de Haagse gemeenteraad over de herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt aan het Willem Royaardsplein in de Haagse wijk Benoordenhout. Dat er iets moet gebeuren in het winkelcentrum aan het Willem Royaardsplein, daar lijkt iedereen het wel over eens. De lokale politieke partij Groep de Mos is bezorgd over de belangen van bewoners en lokale ondernemers, die door een expansie driftige ontwikkelaar en de gemeente niet worden gediend.

Groep de Mos raadslid Arjen Dubbelaar: “Van betrokken winkeliers hebben wij vernomen dat ze mordicus tegen de plannen zijn, metname met betrekking tot de grootschaligheid en de op handen zijnde huurverhogingen. Ook krijgen wij veel berichten van bezorgde bewoners dat het plein straks volgebouwd gaat worden voor een extra supermarkt, waardoor het knusse karakter van het Willem Royaardsplein verloren dreigt te gaan. Om aan te tonen dat er geen draagvlak is voor de verbouwing hebben omwonenden een actiepamflet verspreid. Wij steunen dit als Groep de Mos van harte; het Willem Royaardsplein moet blijven!”

Ruim baan voor kiosken! 

Al eerder vroeg Groep de Mos aandacht voor de belangen van lokale ondernemers op het Willem Royaardsplein (1). De bloemenkraam die al 30 jaar op het plein staat lijkt, net als twee andere kiosken, op voorhand geen plekje te krijgen in de plannen van de herontwikkeling. Groep de Mos wil opheldering over de situatie.

“Het college, notabene gesteund door voormalig ondernemerspartij de VVD, moet zich kapot schamen. Zij bezorgen lokale ondernemers slapeloze nachten met hun expansiedriften. Onze lokale ondernemers verdienen juist een steuntje in de rug. Het is bizar dat de bloemenkraam niet is opgenomen in de toekomstplannen van het winkelcentrum. Ik eis van het stadsbestuur dat zij zorgt dat De Bloemendoos wordt opgenomen in het winkelgebied”, aldus raadslid Dubbelaar, die van de eigenaar van de Bloemendoos heeft vernomen dat er al ruim 500 steunbetuigingen zijn voor behoud van de drie kiosken op het plein.

Garantie bereikbaarheid winkelcentrum 

Ook wil Groep de Mos in het debat garanties van het stadsbestuur dat de bereikbaarheid van het winkelcentrum niet in het geding komt. Ondernemers hebben het immers al moeilijk genoeg.

(1) Omroep West – Ondernemers bezorgd over renovatie Haags winkelcentrum Duinzigt, http://www.omroepwest.nl/nieuws/3150146/Ondernemers-bezorgd-over-renovatie-Haags-winkelcentrum-Duinzigt-Kleine-ondernemers-gaan-eraan

Foto: Ron van den Hoogenband voor zijn kiosk De Bloemendoos