Ralf Sluijs: “College komt erg makkelijk weg met doofpotcultuur”

Het Openbaar Ministerie (OM) doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar de verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte door de gewezen topambtenaar Henk Harms. Dat heeft het OM middels een brief aan raadslid Ralf Sluijs laten weten. Namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos deed het raadslid eind mei aangifte bij de politie omdat het stadsbestuur dit weigerde te doen. 

Op basis van de aangeleverde stukken komt de rechercheofficier van justitie tot de conclusie dat er “geen redelijk vermoeden van schuld” is en daardoor geen bijzondere opsporingsbevoegdheden toegepast kunnen worden. Ook het onderzoeksrapport naar de integriteit op het stadhuis, dat door Hoffmann bedrijfsrecherche opgesteld werd, kan daardoor niet gevorderd worden. Het OM noemt verder strafrechtelijk onderzoek “niet opportuun” omdat er “geen sprake is geweest van financiële benadeling van de gemeente én de waarnemend burgemeester en de gemeente in deze kwestie zelf geen aangifte van enig strafbaar feit hebben gedaan.” 

Doofpotcultuur 

Hart voor Den Haag is niet blij met het sepot door het OM. “Er liggen geen splinters maar hele balken aan bewijs voor de laakbare en schimmige handelswijze die het IJspaleis erop nahoudt”, zegt raadslid Ralf Sluijs die in dat kader ook wijst op het vernietigende Rekenkamerrapport over cultuurcomplex Amare wat onlangs gepresenteerd werd. Daaruit blijkt dat het stadsbestuur in 2014 al wist dat het cultuurcomplex miljoenen euro’s duurder zou worden dan 177 miljoen euro. Toch informeerde het college de gemeenteraad hier niet over. Sterker nog: het college stelde de kosten steeds lager voor dan dat ze in werkelijkheid waren. Ook in 2018 hield het college kosten buiten het zicht van de gemeenteraad. “Met het plegen van valsheid in geschrifte, het schuiven met miljoenen euro’s gemeenschapsgeld en het voor de bus gooien van de topambtenaar is de raad én de stad stelselmatig om de tuin geleid door wethouder Revis. Wij hebben altijd gezegd dat het college aangifte moest doen van de vermeende strafbare feiten maar dat hebben ze stelselmatig geweigerd. Het is dan ook onverteerbaar dat die weigering door het OM nu als verzachtende omstandigheid gebruikt wordt om geen verder strafrechtelijk onderzoek te willen doen. Het stadsbestuur komt op deze manier wel erg makkelijk weg met deze doofpotcultuur”. Sluijs wijst in dat kader ook op het ‘wegpromoveren’ van oud-wethouder Revis naar Staatsbosbeheer: “Die kan nu op de hei alle lijken begraven die uit de kasten komen rollen maar we hadden liever gezien dat hij de volle verantwoordelijkheid had genomen”. 

Woensdag staat het onderwerp ‘integriteit’ weer op de agenda als de Haagse raad spreekt over de aanbevelingen van de commissie Integriteit die door waarnemend burgemeester Remkes in het leven geroepen werd.