De Mos: ‘Laat arme wijken niet langer afvoerputje zijn en voer wet subiet in’

Met de Rotterdamwet wordt het mogelijk om mensen met een laag inkomen, met een strafblad, of die bekend staan als overlastgevend uit bepaalde buurten te weren. ,,We willen juist sterke, kapitaalkrachtige schouders in zwakke wijken krijgen”, zei De Mos eind 2021 in een 26 pagina’s tellend initiatiefvoorstel om vier wijken in Den Haag Zuidwest uit het slop te trekken. (1). De jaren ervoor streed hij ook al voor invoering van de Rotterdamwet (2) en kreeg hij deze zelfs in het coalitieakkoord. Maar toen het college waarin De Mos zat viel, verdween ook het idee van de Rotterdamwet weer van tafel.

Sterkere schouders

De Mos wil samen met collega raadsleden Verdonk (integratie) en Martini (Zuidwest) de Rotterdamwet invoeren om een betere balans te krijgen tussen bewonersgroepen.
“Daarom is een inkomenseis meer dan terecht. We moeten per direct stoppen met het plaatsen van mensen met een zorgvraag, mensen met psychische problematiek, ex-daklozen, statushouders. Dat kan deze wijk allang niet meer aan, maar is iets dat het college wél steeds blijft doen. Volstrekt onverantwoord! Hart voor Den Haag wil sterke, kapitaalkrachtige schouders in de wijk krijgen. Daar kunnen armere gezinnen zich aan optrekken,” aldus de drie raadsleden.

Steun directeuren Nationaal Programma

De noodzaak van de Rotterdam wordt vandaag onderschreven door twaalf directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Zij betogen in een opiniestuk dat voortzetting van het huidige vestigingsbeleid ‘dweilen met de kraan open is’. (3) Ze zijn aangesteld om de omstandigheden in de verarmde wijken te verbeteren. Zij waarschuwen voor nieuwe problemen als de huisvesting van asielzoekers en werkloze woningzoekenden telkens bij hen wordt opgelost.

Wet subiet invoeren

De drie Hart voor Den Haag raadsleden delen de analyse van de twaalf directeuren dat de komst van kwetsbare mensen naar achterstands- wijken moet worden afgeremd.
“Richting landelijke overheid moet gecommuniceerd dat wat betreft de opvang van asielzoekers het absorptievermogen van onze stad al tijden is bereikt. En de Rotterdamwet moet direct worden ingevoerd in de wijken Morgenstond, Moerwijk, Vrederust en Bouwlust. Dat had, om deze kwetsbare wijken te redden, jaren eerder al gemoeten!”

Lees onze schriftelijke vragen hier

(1) https://www.ad.nl/den-haag/is-armere-bewoner-straks-niet-meer-welkom-in-probleemwijk-zuidwest~acaced97/

(2) https://www.omroepwest.nl/amp/nieuws/3767684/groep-de-mos-problemen-in-haagse-moerwijk-aanpakken-met-rotterdamwet

(3) https://www.ad.nl/binnenland/achterstandswijken-willen-rem-op-werklozen-en-asielzoekers-problemen-stapelen-zich-op~a02243df/