Nieuwsoverzicht

Hart voor Den Haag wil Nationaal Programma Zuidwest

De Mos: “Ook vanuit de Tweede Kamer lobbyen voor armste wijken van Nederland!” 

Met haar initiatiefvoorstel ‘Hoop & Optimisme in een Sterk Zuidwest’, komt Hart voor Den Haag met een serie aan voorstellen om een sociale ramp in het armlastige deel van de stad af te wenden.

Hart voor Den Haag: verkrotte panden in centrum aanpakken

Raadslid William de Blok: “Verpauperde panden horen niet in Den Haag

Op de hoek van de Gedempte Gracht met het Spui worden langzaam de contouren van de gecombineerde renovatie en sloop- en nieuwbouwontwikkelingen duidelijk. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft diverse malen aandacht gevraagd voor deze rotte kies in het Haags stadscentrum.

Hart voor Den Haag: Terrassen moeten open kunnen

Raadsleden De Mos en Sluijs: “Gooi met dit mooie weer zo snel mogelijk terrassen open”

Nu met het lekkere weer mensen massaal naar buiten trekken, vindt Hart voor Den Haag dat de terrassen direct moeten worden geopend. De grootste partij in de Haagse raad wil dat burgemeester Van Zanen hiervoor pleit in het Veiligheidsberaad.

Hart voor Den Haag wil meldpunt overlast Scheveningen

Raadslid Oudshoorn: ‘Eén mooie zondag en de overlast is gigantisch. Neem dat serieus!’

Op de eerste mooie lentedag afgelopen weekend liep het weer flink uit de hand op Scheveningen. Verkeer volledig vastgelopen, racende auto’s, lawaaimotoren en verschillende portieken werden gebruikt als openbaar toilet.

Hart voor Den Haag vraagt aandacht voor jongeren in Laak

Uit verschillende gesprekken die raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag / Groep de  Mos heeft gevoerd met bewoners-  en jongerenorganisaties in Laakhaven, blijkt dat er weinig activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd. De jongerenwerkers zijn soms woonachtig in andere gemeenten en hebben hierdoor geen binding met de wijk.

“Zwartboek voor drillrappers en preventief fouilleren bij risico-scholen!”

Hart voor Den Haag en Onafhankelijk Delft hebben grote zorgen over de opkomst van drillrap, waarbij rappende jongeren in video’s te zien zijn met grote messen en oproepen tot geweld. Delftse jongeren zoeken de confrontatie met leeftijdgenoten in Den Haag. De politie in Delft krijgt het afgelopen jaar steeds meer signalen dat Delftse rappers de krachten bundelen. 

Hart voor Den Haag wil fietsmaatjes tegen eenzaamheid

Janice Roopram blij met toezegging stadsbestuur: “Juist nu zeer welkom” 

Het Fietsmaatjes concept blijkt in de praktijk een mooie interventie te zijn voor ouderen die vanwege hun afnemende gezondheid minder vaak buiten komen en minder sociaal contact hebben. De vrijwillige maatjes nemen deze gasten mee op de duofiets en bezorgen ze daarmee een gezellige ochtend of middag.

Hart voor Den Haag: “Stadsbestuur ziet geen noodzaak voor struikelmeldpunt”

Janice Roopram: “Bredemeijer struikelt over z’n eigen beleid”  

Middels het extra zetje van het tv-programma ‘Wordt u al geholpen?’ van Mr Frank Visser, heeft mevrouw Knetemann na haar valpartij in Kraayenstein toch schadevergoeding gekregen, waarvan de gemeente in instantie geen aansprakelijkheid te kennen had gegeven.  

Hart voor Den Haag regelt extra toezicht Prins Hendrikplein

De raadsleden Dubbelaar en Sluijs, van de lokale politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, hebben eind november gevraagd om meer handhaving in het Haagse Zeeheldenkwartier. In de periode rondom de feestdagen had de grote kerstboom op het Prins Hendrikplein te maken met vandalisme en was er volgens bewoners sprake van jongerenoverlast.