Nieuwsoverzicht

Hart voor Den Haag: meer duidelijkheid over rol jongerenwerkers

Deze week wordt in de gemeenteraad de Haagse welzijnsvisie besproken. Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Janice Roopram pleit al langere tijd voor meer duidelijkheid rondom de rol en resultaten van jongerenwerkers. Zij heeft onlangs gevraagd naar kleinere initiatieven die waardevol kunnen zijn, maar vaak weinig kansen krijgen door de aanwezigheid van grote welzijnsorganisaties. Donderdag […]

Hart voor Den Haag: Toegankelijke en veilige fietsenstallingen voor ouderen aan de Narcislaan

De gemeente investeert de komende 5 jaar ruim € 65 miljoen in de fiets. Dit staat in het uitvoeringsprogramma *’Ruim baan voor de fiets 2020-2025′. Dan zou je denken dat er gehoor gegeven zou worden aan het verzoek van de bewoners van de Kijkduinsestraat om bij de locatie Narcislaan een overdekte fietsenstalling te bouwen met een groene dak. […]

Hart voor Den Haag wil meer starterswoningen in stadshart

William de Blok: “Het CID is uitermate geschikt voor het realiseren van starterswoningen”  Het Central Innovation District wordt een hoogstedelijk gebied dat wordt gekenmerkt door een hoge concentratie van woningen, werkplekken en voorzieningen in een gebied met een hoge verblijfskwaliteit en een uitstekende bereikbaarheiddoordat het vlakbij de stations ligt. Ook de historische binnenstad ligt in de nabijheid. Hart voor Den Haag is kritisch op de […]

Hart voor Den Haag: Pak slecht onderhouden woningen van Ruysbroekstraat aan!

William de Blok: “Zolang niet alle woningen in Den Haag dubbel glas hebben, is inzetten op de energietransitie een farce! In het AD staat een artikel over de slechte staat van de woningen aan de van Ruysbroekstraat in Moerwijk. Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelt raadsvragen en wil dat het stadsbestuur druk zet op de eigenaar van de woningen, woningcorporatie Staedion om […]

Statement Haagse PJO’s

Afgelopen zondagavond waren er ook in Den Haag alweer heftige rellen. Maandenlang wordt onze stad geteisterd door relschoppers, demonstranten die hun onvrede willen uiten. Met elke maatregel wordt de onvrede en de uitzichtloosheid groter. Laat het helder zijn: vrijheid van meningsuiting uit je niet op deze manier. Geweld en vernieling hoort en mag niet in […]

Hart voor Den Haag wil grondige aanpak van probleemgebied De Zevensprong

Richard de Mos: “Waarom heeft stadsbestuur nooit gereageerd op aanbod voor 5700 vierkante meter aan grond voor winkels en tweeduizend nieuwe woningen?” Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil een grondige aanpak van de Zevensprong. Op dit knooppunt komen de De La Reyweg, de Apeldoornselaan, de Loosduinseweg en -kade, de Paul […]

Richard de Mos wil noodverordening in onrustige Haagse wijken

Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos roept burgemeester Van Zanen op om een noodverordening af te kondigen voor Haagse wijken die te kampen hebben met hevige rellen. In de Schilderswijk werden auto’s, scooters en fietsen in de fik gestoken en werden vernielingen verricht. Ook werd de politie aangevallen. Ook in Duindorp was het onrustig […]

Enquête: 68% van Nederlanders wil ziekenfonds terug

CODE ORANJE-LIJSTTREKKER RICHARD DE MOS WIL ZIEKENFONDS ZONDER EIGEN RISICO Een meerderheid in Nederland vindt dat we moeten terugkeren naar het ziekenfonds, zonder eigen risico. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van Code Oranje, de politieke beweging van Richard de Mos. Twee derde (68%) is voor het terugkeren naar het […]

Hart voor Den Haag: brede steun voor bewonersorganisatie in Dreven, Gaarden en Zichten!

Motie William de Blok aangenomen: “Belangrijk dat bewoners goed vertegenwoordigd worden” De Dreven, Gaarden en Zichten staan voor een enorme transformatie. Als het aan de gemeente Den Haag ligt komen er meer dan twee keer zoveel woningen als dat er nu staan. Om deze verdichting mogelijk te maken zullen Er woningen gesloopt worden en komt er onder meer hoogbouw voor […]

Haagse gemeenteraad wil huwelijksdwang tegen gaan

Nino Davituliani blij met haar aangenomen motie: “Ook in onze stad worden meisjes nog altijd geconfronteerd met een gedwongen huwelijk” Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie aangenomen gekregen voor het herkennen en erkennen van de huwelijksdwang. De raad sprak over het uitvoeringsprogramma vrouwenemancipatie. Dertig raadsleden van de 44 […]