Nieuwsoverzicht

De Mos pleit voor onderzoek ondergrondse parkeergarage Rustenburg-Oostbroek

Een aantal weken geleden deed Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos een oproep in deze krant om te komen met oplossingen voor de hoge parkeerdruk in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Het regende mails met veel goede en bruikbare tips. Hart voor Den Haag verdedigde eind juni haar voorstel om te komen tot meer parkeerplaatsen op maaiveldniveau, maar de partij kreeg daar geen meerderheid voor in de Haagse gemeenteraad.

Hart voor Den Haag verneemt onrust onder schoonmakers; afvalbestrijding in gevaar

Raadslid Oudshoorn wil snel een debat over de kwestie 

Een efficiënte uitvoeringsorganisatie voor een schone stad en gelijke beloning voor gelijke arbeid. Dat waren enkele maanden geleden de doorslaggevende motieven van het stadsbestuur om de weg in te slaan van samenvoeging van de stichting Haags Werkbedrijf (HWB) en het Haags Veegbedrijf (HVB), een bedrijfsonderdeel van de gemeentelijke dienst Stadsbeheer. 

Uitslag Hart voor Den Haag enquête is zonneklaar: Te weinig parkeerplaatsen in Laak

Hart voor Den Haag heeft de afgelopen periode middels papierenenquêtes, mails en berichten op social media de mening van de inwoners van Laak gepeild inzake de parkeerdruk. 

De uitkomst: 

– Te weinig parkeerplaatsen

– Te lang bezig parkeerplek te vinden

– Door te veel bedrijfsbussen te weinig plekken

“Uiteraard hebben we ook om oplossingen gevraagd.

Hart voor Den Haag: ‘Stadsbestuur negeert geluidsoverlast A13 bij Ypenburg’

Raadslid William de Blok: “Geluidswal wenselijk” 

Tijdens de online politieke avond van Bewonersplatform Ypenburg eerder dit jaar uitten bewoners van Ypenburg hun ongenoegen over het ontbreken van een geluidswal langs de A13. Tussen de oprit naar de A13 aan de Brasserskade ter hoogte van de Hornbach tot het viaduct over de A13 ontbreekt een geluidswal. 

Hart voor Den Haag: ‘Stalinistische trekjes op het IJspaleis, bewoners Scheveningen buiten spel bij bepalen locatie ORAC’s’

“Het wordt tijd dat die weigercultuur op het IJspaleis wordt doorbroken, de overheid is er voor de burger, niet andersom”. 

Al jaren is het IJspaleis een onneembaar bastillion voor mensen die klachten hebben over ondergrondse vuilcontainers (ORAC’s) Klachten worden stelselmatig terzijde geschoven, inwoners wordt op de mouw gespeld dat ze van de inhoud van het gemeenteblad op de hoogte moeten zijn en sinds 2017 is er aan geen enkel verzoek tot herplaatsing gehoor gegeven. 

Hart voor Den Haag naar Moerwijk voor bewonersparticipatie leefbaarheid

Raadslid Dubbelaar: ‘In gesprek met bewoners Heeswijkplein over veiligheid en leefbaarheid!’

Volgende week is de lokale politieke partij Hart voor Den Haag / Groep de Mos in Moerwijk om met bewoners op het Heeswijkplein te spreken over het onderwerp veiligheid. Op woensdagmiddag 21 juli vanaf 15:00 zijn fractieleden Arjen Dubbelaar, Mohamed Balah, Monique van Stuijvenberg en stadsdeelvoorzitter Willem Ettinger aanwezig op het Heeswijkplein bij HWP10, het buurthuis in Moerwijk-Oost.

Wijkschouw Vroondaal: veel zorgen over verkeersveiligheid en ergernis over uitblijven OV-verbinding

Hart voor Den Haag / Groep de Mos: “Ook in Vroondaal willen de bewoners zich gehoord voelen”

Onlangs werd door het ombudsteam Hart voor Den Haag / Groep de Mos Loosduinen een wijkschouw gehouden in Vroondaal. Dit in vervolg op het eerste kennismakingsgesprek met het bestuur van de Bewonersvereniging Vroondaal Hofstedepark met Hart voor Den Haag / Groep de Mos gemeenteraadslid Janice Roopram en stadsdeelvoorzitter van ombudsteam Hart voor Den Haag Loosduinen, Ger Franke.

Hart voor Den Haag wil einde aan in paniek rondjes rijden naar HagaZiekenhuis

De weg naar het HagaZiekenhuis is totaal veranderd en dat geeft veel extra stress bij mensen die er moeten zijn. Huizen op de parkeerplaats en borden met zulke kleine lettertjes dat je ze niet kan lezen. ,,Dat in een noodsituatie elke seconde telt heeft men hier totaal niet begrepen”, aldus Hart voor Den Haag raadslid Jelle Meinesz, die donderdag in de gemeenteraad moties zal indienen om de toegankelijkheid van het ziekenhuis te verbeteren. 

Hart voor Den Haag: ‘Praatjes vullen geen winkelleegstandgaatjes’

De Mos pleit voor gratis parkeren, leisure én compensatie Rijk voor renovatie Binnenhof 

“Bij niets doen verliezen we de concurrentiestrijd met de Mall of The Netherlands’ 

Hart voor Den Haag raadslid Richard de Mos ergert zich groen en geel aan D66-babbelaar Saskia Bruines.