Nieuwsoverzicht

Haagse burger blijft de klos: Alternatief Spuiforum wordt geen eurocent goedkoper!

Wat wordt aangekondigd als een grote belangrijke doorbraak in de coalitie onderhandelingen, blijkt één grote farce: Er wordt niet gesleuteld aan de huidige budgettaire kaders die zijn vastgesteld voor het Spuiforum, waardoor het alternatief géén eurocent goedkoper wordt. Sterker door het Wijnhavenkwartier bij de alternatieve plannen te betrekken zullen de uiteindelijke kosten eerder veel hoger dan lager worden.

Chinese Kool eindelijk wakker!

Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad is verbaasd dat de uitkomsten van de Armoedemonitor eindelijk hebben geleid tot een ‘wake-up call’ bij vertrekkend wethouder Henk Kool. Deze stelt in het Algemeen Dagblad dat hij twijfelt of het lukt om de kloof tussen arm en rijk in onze stad te verkleinen.

Scheveningen krijgt toch nog een stem in Haags stadhuis

Ondanks dat de Politieke Partij Scheveningen (PPS) niet is teruggekeerd in de Haagse gemeenteraad kan Scheveningen rekenen op een echte Scheveningse stem in het stadhuis. Arina van der Zwan is namelijk aangesteld als beleidsmedewerker bij de fractie Groep de Mos / Ouderen Partij.

Openhouden peuterspeelzaal

Hij is al 276 keer ondertekend, de petitie voor het openhouden van peuterspeelzaal Gompie op Scheveningen. Reden van de dreigende sluiting: bezuinigingen!

De Mos: “Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat een goed draaiende peuterspeelzaal, die notabene moet werken met een wachtlijst van 70 kindjes, haar deuren op last van de gemeente moet sluiten.

Krakkemikkige huurwoningen

Groep de Mos / Ouderen Partij tolereert het niet langer dat woningcoöperaties niet thuis geven als het gaat om het wegwerken van achterstallig onderhoud aan huurwoningen. Dubbelaar: “Deze woningcoöperaties staan vooraan als er geld te verdienen valt bij projecten die mede worden betaald door de belastingbetaler, maar als het gaat om het goed onderhouden van bestaande huurwoningen zijn diezelfde woningcoöperaties vaak in geen velden of wegen te bekennen.

Collegepartijen verraden Scheveningse Haven

De Mos: “Al zou er een Prijs uitgereikt moeten worden voor Minachting voor Burgers, dan zal deze prijs, zonder enige twijfel, ten deel vallen aan dit arrogante, prestige-geile, flut College”. 

Groep de Mos / Ouderen Partij stelt dat vooral de zogenaamde pro Scheveningen partijen VVD en CDA verraad hebben gepleegd aan de Scheveningse haven.

Weer succes verkeersveiligheid

De door de gemeente Den Haag aangelegde brede trottoirs op het kruispunt Zuiderparklaan/Escamplaan doen fietsers , snorfietsers en scooters vaak besluiten niet op het daarvoor bestemde fietspad de bochten naar links of rechts te nemen, maar de bocht af te snijden door over de stoep te rijden,

Deze handeling resulteert in een gevaar voor winkelend publiek en voetgangers. 

De Mos verbijstert over stemmingmakerij

De lijsttrekker van Groep de Mos / Ouderen Partij, Richard de Mos, is ernstig teleurgesteld aangaande de berichtgeving over het cultuurpaleis. De Mos: “Wat een tendentieuze verslaggeving en lastercampagne tegen onze partij om te stellen dat wij plotsklaps gedraaid zouden zijn inzake het cultuurpaleis.

Steun protestactie zorgmedewerkers

Groep de Mos / Ouderen Partij steunt de protestactie van zorgmedewerkers die vanmiddag om 14 uur op de Koekamp in Den Haag wordt gehouden.

De Mos: “Als lokale partij staan wij achter de zorgmedewerkers bij wie de werkdruk steeds hoger wordt en die zich ernstige zorgen over het afbraakbeleid van het Kabinet bestaande uit PvdA en VVD bewindspersonen.

Veroordeling Groep de Mos / Ouderen Partij over debat PvdA – PVV

De lijsttrekker van Groep de Mos / Ouderen Partij, Richard de Mos, veroordeelt het door de PvdA georganiseerde debat waarvoor de sociaal-democraten vanavond de PVV hebben uitgenodigd. De Mos: “Dit debat gaat in de verste verte niet over onze stad, maar gaat, over de hoofden van Hagenezen en Scheveningers heen, over goedkoop zetels winnen.