Nieuwsoverzicht

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag steunt het initiatief van Delen Achter De Duinen

Dele Achter De Duinen (DADD) gaat in protest tegen de afschaffing van de kwijtschelding voor minimia bij het Hoogheemraadschap Delfland.

DADD heeft daartoe een zienswijze geschreven en wij als fractie ondersteunen dit initiatief.

Het doel van DADD is om zoveel mogelijk van deze zienswijzen ondertekend aan het Hoogheemraadschap te doen toekomen.

Landelijke onderzoeken welzijn ouderen baren Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag zorgen

Raadslid Kraft van Ermel wil opheldering over meer ouderen bij spoedeisende hulp en depressieve klachten oudere werknemers

Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad is geschokt over de twee recente onderzoeken aangaande ouderen. Afgelopen weekend werd bekend dat er structureel meer ouderen komen naar de spoedeisendehulpposten in de Nederlandse ziekenhuizen.

Voorkom vandalisme: kom met activiteiten voor pubers!

Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur stappen onderneemt naar aanleiding van de reportage van het AD over Ypenburg. De krant schetst een beeld dat pubers in deze Vinex-wijken bar weinig te doen hebben en hun heil, zo merken ook verzekeraars, zoeken in vandalisme.

Groep de Mos deelt zorgen over veiligheid nabij Golfclub Ockenburgh

Fractievertegenwoordiger Marijke Meyers: “Risico op verwondingen moet worden uitgesloten!” 

Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad deelt de zorgen van buurtbewoners over de veiligheid nabij Golfclub Ockenburgh. Zowel De Posthoorn als de Nieuwe Loosduinse Krant besteedde aandacht aan de lage afscheiding tussen de nieuwe baan van Golfclub Ockenburgh en de openbare weg.

Groep de Mos wil fietsenstalling in leegstaand megapand Grote Marktstraat

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag vindt het hoog tijd om de fietsenproblematiek in het centrum van de stad definitief de nek om te draaien. Daarom pleit de fractie, woensdag tijdens het fietsdebat, voor een fietsenstalling in het al jaren leegstaande megapand waar voorheen de Ekoplaza zat.

Den Haag verdient regenboogzebrapad

in samenwerking met D66 en VVD

D66, VDD en Groep de Mos willen dat Den Haag een regenboogzebrapad krijgt. Daarom hebben raadsleden Kim Waanders (D66), Arjen Lakerveld (VVD) en Arjen Dubbelaar (Groep de Mos) het college gevraagd om in Den Haag ook een regenboogzebrapad aan te leggen.

Groep de Mos reactie op Halfjaarbericht 2015

Het ontbreekt het stadsbestuur aan een lange termijn visie
Vandaag presenteerde het stadsbestuur haar halfjaarbericht 2015 waarin het College per programma laat zien hoe het staat met het realiseren van de beleidsmatige doelstellingen in 2015. Terwijl de Nederlandse economie weer aantrekt heeft de gemeente Den Haag te kampen met tegenvallers.