Nieuwsoverzicht

7 oktober 2020 Motie: Laat ondernemers Hoefkade, Stationsweg en Koningsstraat niet in hun hemd staan

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Afsluiting Schilderswijk. Constaterende, dat: Ondernemers omzet verlies lijden veroorzaakt door de afsluitingen van de Parallelweg, Hoefkade, Stationsweg en de Slijpmolen •Ondernemers niet hebben gekozen voor deze verkeersplannen. Ondernemers in deze straten grotendeels afhankelijk zijn van klanten die in het bezit […]

Hart voor Den Haag: 20 parkeerplaatsen verdwenen nabij buurthuis Morgenstond

Monique van Stuijvenberg: “Dit lijkt wel een parkeerverbod voor senioren”  Hart voor Den Haag stelt raadsvragen over twintig verdwenen parkeerplaatsen in Morgenstond. De plekken nabij het buurthuis waren voorheen ideaal voor senioren, die met de auto kwamen. Tegenwoordig is het verboden aan weerszijden te parkeren.  De verandering valt slecht in de buurt. Bij Jos Muller, […]

Hart voor Den Haag: zorgen over toekomstig funderingslabel

Raadslid William de Blok: “Fundering in bijvoorbeeld Scheveningen veelal op staal, niet op hout” Vanaf Juli 2021 krijgen alle huizen bij verkoop een funderingslabel, dat onder meer het risico op verzakkingen vaststelt. Het funderingslabel komt tot stand door gegevens van de woning en informatie over ondergrond en grondwater te combineren. Funderingslabel A staat voor het […]

Hart voor Den Haag: pak afval en afvalhufters aan, ook in het weekend!

René Oudshoorn: “Juist op zondag zien we de enorme bergen stinkend afval rondom de ORAC’s. Dit moet anders!” Het lukt het Haagse stadsbestuur maar niet om de enorme afvalberg en bijplaatsingen van afval onder controle te krijgen. Dit constateert Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Volgens hen ligt […]

Hart voor Den Haag: Haagse jeugdzorg een zooitje

Janice Roopram: “Hoog tijd dat de wethouder eindelijk orde op zaken stelt” Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelt raadsvragen over de jeugdzorg, na een alarmerende uitzending hierover door Powned-programma De Hofbar. Raadslid zegt Janice Roopram tenenkrommend te hebben gekeken naar het interview met wethouder Parbhudayal in de uitzending van waar de Jeugdzorg onder de loep […]

Hart voor Den Haag: verhoog aangiftebereidheid bij seksuele uitbuiting

Hart voor Den Haag maakt zich zorgen om de steeds lagere aangiftebereidheid rondom seksueel geweld. Raadslid Dubbelaar: “Experts wijzen erop dat jonge meisjes vaak geen aangifte durven te doen. Dat is een groot probleem en moet aangepakt worden”.  Deze week spreekt de Haagse gemeenteraad over het Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023. Hierin staat beschreven hoe […]

OM seponeert aangifte tegen Haagse topambtenaar

Ralf Sluijs: “College komt erg makkelijk weg met doofpotcultuur” Het Openbaar Ministerie (OM) doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar de verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte door de gewezen topambtenaar Henk Harms. Dat heeft het OM middels een brief aan raadslid Ralf Sluijs laten weten. Namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos deed […]

De Mos roept burgemeester op: “Sta voor de menselijke maat”!

DE MOS NA GLASHARD SCP-RAPPORT: “DECENTRALISATIE EEN GROOT FIASCO” Het Sociaal en Cultureel Planbureau rekent met een keihard ‘het is niet gelukt’ conclusie af met hooggespannen verwachtingen van de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken van het Rijk naar gemeenten. Het Rijk moet volgens het SCP dringend haar zaken veranderen. “Niets doen is geen optie.”  Vijf jaar […]

Hart voor Den Haag: raadsvragen worden nog steeds te laat beantwoord

Janice Roopram: “Stadsbestuur gaat nog steeds te laks om met controlerende taak gemeenteraad” Hart voor Den Haag/Groep de Mos merkt op dat de termijn voor de beantwoording van raadsvragen nog steeds veel te vaak wordt overschreden door het college van B&W. Momenteel staan twintig onderwerpen waarover raadsvragen zijn gesteld nog open, terwijl de termijn is […]

Hart voor Den Haag: Stadsbestuur weigert Hijs Hokij te helpen

Nino Davituliani: “Kapitaalvernietiging ligt op de loer” Het voortbestaan van de tweede topsportclub in Den Haag Hijs Hokij is in serieus gevaar. De maatregelen van het kabinet komen hard aan bij de Haagse ijshockeyclub. Raadslid Nino Davituliani heeft gisteren in de vergadering van de commissie Samenleving aan de wethouder gevraagd de ontstane tekorten te ledigen. […]