Nieuwsoverzicht

Hart voor Den Haag laaiend over schrappen Vuurwerkfestival Scheveningen

De Mos: “Er ligt al twee jaar plan om het politietekort te lenigen: lanterfanten brengt lokale economie schade toe”

Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos is ‘not amused’ over het niet doorgaan van de veertigste editie van het Internationale Vuurwerkfestival Scheveningen.

Hart voor Den Haag zorgt met aangenomen moties voor betere bereikbaarheid Scheveningen

Hart voor Den Haag-raadsleden Meinesz en Bom nemen maatregelen voor betere bereikbaarheid bij 20 graden regeling

Een maand na de eerste drukke dagen (het Paasweekend) was het afgelopen weekend weer mis. Een compleet verkeersinfarct, chaotische taferelen bij die vermaledijde horrorhefboom bij de boulevard, overal ontevreden mensen en uiteindelijk dus weer antireclame voor Scheveningen.

Hart voor Den Haag zorgt met aangenomen moties voor betere bereikbaarheid Scheveningen

Hart voor Den Haag-raadsleden Meinesz en Bom nemen maatregelen voor betere bereikbaarheid bij 20 graden regeling

Een maand na de eerste drukke dagen (het Paasweekend) was het afgelopen weekend weer mis. Een compleet verkeersinfarct, chaotische taferelen bij die vermaledijde horrorhefboom bij de boulevard, overal ontevreden mensen en uiteindelijk dus weer antireclame voor Scheveningen.

Hart voor Den Haag: Maak versleten zebrapaden Loosduinen weer zichtbaar

Raadslid Ralf Sluijs: “Ook de onveilige verkeerssituatie Loosduinse Hoofdstraat moet opgelost worden”

Enige tijd geleden zijn op het kruispunt Ouverturestraat/Symfoniestraat twee zebrapaden aangelegd. Dit tot grote tevredenheid van de bewoners. Echter, de zebrapaden zijn nu dusdanig versleten dat ze nauwelijks meer zichtbaar zijn op het wegdek, wat volgens omwonenden tot gevaarlijke situaties leidt.

Hart voor Den Haag: Red de Keizerstraat!

Raadslid Coen Bom: “De staat van de Keizerstraat verdient veel aandacht. En snel!” 

Wijkschouw 

Tijdens zijn eerste wijkschouw als raadslid voor Hart voor Den Haag is Bom bijgepraat door Remco Striegel van de ondernemersvereniging. Grootste zorg voor de ondernemers is het voorgenomen opbreken van de straat.

Hart voor Den Haag wil opheldering van wethouder over Smeerpijp-contract

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in een brief aan de gemeenteraad te kennen gegeven een contract te gaan tekenen met GasUnie, de partij die een pijpleiding vanuit de Rotterdamse havens naar Den Haag wil aanleggen om restwarmte in te transporteren.

Deze pijpleiding, in de volksmond “smeerpijp” geheten, zou ervoor moeten zorgen dat ongeveer eenvijfde van de stad van zogenaamde restwarmte kan worden voorzien. De

Hart voor Den Haag wil leefbaarheid Laak vergroten: “Vervang foeilelijk Maakhavengebouw voor stadspark”

Laakhavens Petroleumhaven is een zeer dicht bevolkt gebied, met veel en een onder de maat zijnde hoogbouw. Met de grote RAC hallen als kenmerkend element en drie tempels, vervuld dit kleine super compacte gebied belangrijke bovenstedelijke functies.

Een derde oud industrieel groot gebouw Maakhaven is een belemmering om levendigheid, straatleven en groenbeleving tot ontwikkeling te laten komen.