Van Schepen nieuwe voorzitter Groep de Mos: Vonk benoemd tot Erelid

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag is Henk van Schepen benoemd tot de nieuwe voorzitter van de vereniging Groep de Mos. Wil Vonk, die vanwege gezondheidsredenen een stap terug moest doen, werd wegens haar grote bijdrage bij het tot stand komen van de partij benoemd tot Erelid. Volgens fractievoorzitter De Mos was de keukentafel van Wil ‘de wieg van de partij’.

Een ander nieuw gezicht in het bestuur van de vereniging is Fred Meere; de oud-bestuurder van voetbalvereniging DUNO wordt secretaris.

“Het vervuld mij van een gevoel van trots en verantwoordelijkheid dat ik de vereniging Groep de Mos verder mag helpen uitbouwen en daarnaast ook de belangen van de ruim 12.000 stemmers mag vertegenwoordigen”, aldus de kersverse voorzitter Henk van Schepen.

Het bestuur bestaat uit:
Henk van Schepen – voorzitter
Eugene Brehen – vice-voorzitter
Fred Meere – secretaris
Hugo van Horssen – penningmeester
Richard de Mos – algemeen bestuurslid

Nieuw bestuur Ouderen Partij Den Haag
Ook het bestuur van de samenwerkingspartner Ouderen Partij Den Haag veranderde van samenstelling. Dat bestuur bestaat uit:
Hetty Jense – voorzitter
Lex Kraft van Ermel – vice-voorzitter
Eugène de la Croix – secretaris / penningmeester

De Mos haalt uit naar de Haagse Spuiforum Partij (HSP)

In zijn nieuwjaarstoespraak haalde Groep de Mos / Ouderen Partij fractievoorzitter Richard de Mos uit naar coalitiepartij HSP.

“De partij die groot is geworden met een Spuiforum Nee campagne gaat dat miljoenen verslindende gebouw nu neerzetten. Daarmee blijft Joris Wijsmuller wél een kraker, weliswaar niet direct meer van gebouwen, maar van verkiezingsbeloften”, aldus De Mos.

LEES HIERONDER DE NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE MOS

Vrienden,

Allereerst natuurlijk de felicitaties en succeswensen aan het vanavond nieuw aangetreden bestuur van de vereniging Groep de Mos.

Aan hen de schone taak om de vereniging en haar kader verder uit te bouwen.

Ook een woord van dank aan Wil Vonk die, ook al is ze aan de beterende hand, wegens gezondheidsproblemen, vanavond aftreedt als onze voorzitter.

Het waren Eugene de la Croix, wijlen Willem van der Velden, Derk Roos en Wil Vonk die mij het vertrouwen gaven om in de lokale politiek te blijven.

Dankzij hen is er nu een lokale partij die met drie zetels de belangen van ruim 12.000 kiezers vertegenwoordigt.

Aan de keukentafel van Wil hebben we heel wat gesprekken gevoerd over de koers die wij als partij hebben gekozen.

Die keukentafel is eigenlijk de wieg geweest van onze partij.

Het is dan ook meer dan terecht dat Wil vanavond is benoemd tot Erelid van onze vereniging.

We hopen haar in de toekomst terug te zien in een andere rol.

Vrienden,

Vandaag alweer de tweede Nieuwjaarsreceptie sinds onze oprichting in oktober 2012.

Dat we er maar een langdurige jaarlijkse traditie van mogen maken.

We zijn hier vanavond bijeen om te toosten op 2015, maar dat doen we natuurlijk niet zonder terug te blikken op het afgelopen jaar; met een verdrievoudiging van het aantal zetels, een mijlpijl in de nog jonge geschiedenis van onze partij.

Procentueel gezien was de lijstsamenvoeging Groep de Mos / Ouderen Partij de grootste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

We hadden, anders dan de PVV, die zichzelf keer op keer buitenspel zet, maar wat graag onze verantwoordelijkheid willen nemen door zitting te nemen in het toen nog nieuw te vormen stadsbestuur.

Helaas is het anders gelopen en hebben partijen, die al jaren achtereen klap op klap van de Haagse en Scheveningse kiezer hebben gekregen, wederom de macht naar zich toe getrokken.

Zowel de PvdA als de VVD zijn in enkele jaren gehalveerd in hun zetelaantal.

Je zou zeggen;
Tijd voor bezinning; tijd voor een jaar of tig wonden likken in de oppositie.

Niets was echter minder waar;
De verliezende wethouders Baldewsingh en Revis hebben, de verkiezingsuitslag negerend, en met naald en draad in de hand, alles op alles gezet om hun persoonlijke doel een warme plek op het pluche, te realiseren.

In hun nietsontziende hang naar de macht hebben zij Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij in het pak weten te naaien.

Tot voor kort stond deze partij nog ergens voor en heeft het te vuur en te zwaard campagne gevoerd om de miljoeneninvestering aan het Spui tegen te houden.

Spuiforum NEE was de verkiezingsleus in maart 2014

Anno 2015 is de naam omgedoopt tot Haagse Spuiforum Partij en gaat wethouder Wijsmuller dat gebouw, voor een kleine 200 miljoen euro, in hoogst eigen persoon realiseren.

Vrienden,

Vrij vertaald noemen we dat Kiezersbedrog met een hoofdletter K!

En die emmer gebroken verkiezingsbeloften van de Haagse Spuiforum Partij vrienden, die is inmiddels lood en loodzwaar! Wat zeg ik?
Die is niet meer te tillen!

Joris wilde de Scheveningse Haven Haven laten, maar onder zijn bewind komen er straks 800 huizen die de bedrijvigheid de Haven uit zullen jagen.

Dat krakersclub De Vloek, Joris zijn oorspronkelijke achterban, daarvoor moet wijken; geen probleem nu Joris wethouder is!

Joris was mordicus tegen het Zuiderstrandtheater; hij was degene die de feestelijke opening verzorgde.

Joris wilde de Sacramentskerk redden; nog even en hij hanteert de sloopkogel!

Bomenkap Laan van Meerdervoort was voor Joris onaanvaardbaar: waarschijnlijk zet D66-wethouder De Bruijn in januari de zaagmachine aan.

Nee; het pluche brengt oud kraker Joris behoorlijk in de sores.

Hij kraakt nog wel steeds; weliswaar geen huizen, maar verkiezingsbeloften.

En zijn nieuwe vrienden van de PvdA, de VVD, D66 en het CDA die lachen in hun vuistje.

Zo denken ze de lokale beweging, met de HSP en Groep de Mos een nieuwe machtsfactor in Den Haag, de nek om te draaien.

Maar vrienden,

Zij denken helemaal verkeerd!

Waarom? Omdat ze lak hebben aan de burger!

Dat kwam natuurlijk het meest tot uiting bij het PvdA-evaluatierapport van de verloren gemeenteraadsverkiezingen.

Conclusie: De Haagse PvdA was de gewone mens compleet kwijt!

Het werd de partij van wolkenkrabbers, zweefbruggen en cultuurpaleizen.

Dat is niet mijn citaat, maar de eigen PvdA conclusie!

En vrienden, die partij zijn ze nog steeds!

Het was immers PvdA-wethouder Baldewsingh, die vlak na de presentatie van het eigen rapport, lak had aan de menselijke maat, door zijn handtekening te zetten onder de bouw van het Spuiforum 2.0

Dit terwijl hij zei dat het rapport te omarmen.

Miljoenen jaagt de PvdA daarmee door de pomp!

En de minima?

Die 70.000 mensen in onze stad die niet weten hoe ze maandelijks rond moeten komen?

Die kunnen van Baldewsingh een winterjas krijgen!

Deze week pakte hij groot uit in het AD; 7 miljoen erbij voor armoedebestrijding!

Mensen,

Dat is omgerekend nog geen 100 euro per persoon per jaar. Daar los je de steeds verder groeiende armoede niet mee op.

Zeker niet als onderzoeksbureau Coelo stelt dat er voor de stad Den Haag een miljoenengat van 100 tot 150 miljoen euro aan zit te komen als gevolg van de diverse decentralisaties en bezuinigingen.

Dat is 300 tot 400 euro per inwoner.

Tel daarbij de 51 miljoen euro die Den Haag door het Rijk gekort gaat worden op de uitgaven voor de bijstand en we kunnen gerust spreken over een dreigend financieel drama voor onze stad.

Wij zullen er, als Groep de Mos / Ouderen Partij, dan ook voor blijven strijden dat ridicule miljoeneninvesteringen, zoals die aan het Spui, worden tegengegaan.

Vrienden,

Of er na deze coalitiebeschouwing ook nog goed nieuws te melden is hoor ik u denken.

Jazeker!

Onze vereniging Groep de Mos groeit als kool.

Steeds meer mensen willen zich actief inzetten om in onze stad toe te werken naar een terugkeer naar de menselijke maat.

De samenwerking met de Ouderen Partij Den Haag bevalt uitstekend en onze fractie domineert het lokale nieuws.

Inmiddels moeten we een heus successenregister bijhouden om de zaken, die we voor onze inwoners voor elkaar krijgen, in op te slaan.

Het was onze partij die burgemeester Van Aartsen afgelopen zomer dwong zijn strandbal op te bergen en vanuit zijn vakantiebestemming liet terugkomen om orde op zaken te stellen in De Schilderswijk.

Inclusief, het door ons voorgestelde demonstratieverbod dat de rust terugbracht in de wijk en de stad.

Inmiddels heeft burgemeester Van Aartsen op aandringen van Groep de Mos de zogenaamde Rotterdamwet omarmd, waarmee we, onze achterstandswijken eindelijk kunnen ontlasten.

Met het uitvoeren van deze wet kunnen we inkomenseisen stellen aan woningzoekenden, waardoor de toestroom van kansarmen kan worden gereguleerd.

Daarnaast kan er eindelijk werk worden gemaakt van het aanpakken van malafide huisjesmelkers, taal- en huurachterstanden en het niet afronden van een opleiding.

Onze druk heeft ervoor gezorgd dat nog verdere bezuinigingen op de o zo belangrijke bewonersorganisaties achterwege zullen blijven.

Wij hebben de burgemeester ertoe gedwongen om met de Haagse horeca naar een dadergerichte aanpak te gaan, zodat niet de horecabaas, maar de dader gestraft wordt na incidenten in horecagelegenheden.

Het is Groep de Mos die voor kleine ondernemers de administratieve lasten heeft verlaagd. En op voorspraak van onze partij komt er een economisch groeidebat met diezelfde ondernemers

Dankzij onze partij is er aandacht voor het bevorderen van de werkgelegenheid onder Haagse ouderen.

Wij hebben het College ertoe gedwongen om scheefwonen eindelijk aan te pakken, zodat sociale huurwoningen ook daadwerkelijk worden bewoond door mensen met lage inkomens.

Maar wij zijn, in onze honger om onze mooie stad nog mooier te maken, nog lang niet tevreden.

Waar de VVD ons al jaren heeft beloofd om de stad veiliger te maken, zijn het vooral parkeerwachters die de liberalen hebben aangesteld.

Deze parkeerwachters kloppen, in de door de liberalen fors uitgebreide betaalzones, flink geld uit de zakken van de hardwerkende Hagenaar en doet die andere belofte

‘Uw auto is geen melkkoe’ als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Groep de Mos / Ouderen Partij zet wel in op veiligheid en hoe!

Wij weigeren genoegen te nemen met de titel van Den Haag als Jihadhoofdstad van Nederland.

We hebben afgelopen week in Parijs pijnlijk gezien hoe terroristen de samenleving ontwrichten.

Daarom zetten wij burgemeester Van Aartsen keer op keer onder druk om ervoor te zorgen dat Jihadisten niet terugkeren naar onze stad.

Wij willen een verbod op demonstraties van in bivakmutsen gehulde randfiguren die oproepen tot geweld, tot Jodenhaat, tot Jihad.

Demonstraties die kansarme jongeren infecteren met haat mogen we in de stad van Vrede en Recht niet langer tolereren.

Wij blijven inzetten op meer handhavers, die bovendien meer bevoegdheden krijgen om orde en rust, in de wijken waar crimineel tuig het nu voor het zeggen heeft, terug te doen keren.

Als het aan ons ligt wordt het reizen met het openbaar vervoer weer veilig door notoire zwartrijders en overlastgevers te trakteren op een OV-verbod, wat mede wordt gehandhaafd door de conducteur die wij terug willen hebben op iedere tram

Vrienden,

Wonen in Den Haag moet betaalbaar blijven

Ook voor Jan met de Pet!

Afgelopen week ondertekende wethouder De Bruijn van D66 nog een malle auto-onvriendelijke brief met zijn G4 collega wethouders aan staatssecretaris Mansveld.

Of er even meer milieu-zones en hogere parkeertarieven kunnen worden gerealiseerd.

Of we even milieu-gedifferentieerde tarieven kunnen invoeren waarmee mensen die in een oude auto moeten rijden meer moeten aftikken bij parkeerautomaat.

Vrij vertaald; die bijstandsmoeder in een ouwe barrel van 500 euro mag ook nog de hoofdprijs aan parkeergeld betalen.

Omwille van de luchtkwaliteit moeten mensen uit de auto, maar diezelfde anti-auto partijen staan te knikkebollen als de tarieven voor het reizen met tram en bus, het alternatief voor de auto, de pan uitrijzen.

Mogen we soms niet meer reizen door onze eigen stad?

Het Haagse tramkaartje hoort bij de duurste van de wereld zo werd gisteren bekend; maar D66-wethouder De Bruijn was nu in geen velden of wegen te bekennen.

Vrienden,

Groep de Mos kiest ook voor de kleine ondernemer in de stad.

Wat ons betreft komen er kiosken terug in de Grote Marktstraat.

Werpen we De Leyweg een reddingsboei toe

Kiezen we voor veilige en goed onderhouden winkelgebieden,

Geven we verloederde bedrijventerreinen een opknapbeurt,

Zetten we in op een bruisend nachtleven en het binnenhalen van meer evenementen

Ook in 2015 geloven wij dat de Jeugd de Toekomst heeft.

Daarom blijven we inzetten op

Voldoende sport- en speelveldjes in een goede staat,

Op veilige scholen, met een conciërge op iedere school,

Op de realisatie van meer ambachtsscholen,

En op verplichte voor- en vroegschoolse educatie bij taalachterstanden,

Daarom ook pleiten wij de heropening van de gesloten bibliotheken; te beginnen met de bibliotheek aan Beresteinlaan.

Vrienden,

Wij blijven, ook het komende jaar, de partij waarbij het groengele bloed door de aderen stroomt en waarbij de drie haringen mede onze koers bepalen.

Wij geloven in Haagse en Scheveningse tradities en iconen.

Daarom handen af van de Vreugdevuren op Scheveningen;

Daarom een oplossing voor het in verval geraakte Louis Couperus Huis; want vrienden als we potdomme dan toch wat moeten zijn in het leven, dan natuurlijk wel een Hagenaar!

Daarom een nieuwe bestemming voor het iconische openluchttheater in Het Zuiderpark

Daarom voorkomen dat beeldbepalende gebouwen, zoals de Sacramentskerk in Segbroek en de Schoenmakerschool in de Zeeheldenbuurt, worden gesloopt.

Vrienden,

Ik zie uw dorstige blikken en daarom kom ik tot een afronding.

Wij hebben een duidelijke missie voor 2018; dat is het verdubbelen van ons aantal zetels en bestuursverantwoordelijkheid nemen.

Wij staan klaar om deze stad te besturen; ook als het College het komende jaar zal vallen.

Wij, als fractie, hebben zin om, met onze heldere missie steeds in het achterhoofd, eensgezind oppositie te voeren.

Constructief waar het kan en krachtig waar het moet.

Ik hoop dat schouder aan schouder met u te mogen doen en met die gedachte hef ik zo het glas.

Op een mooi 2015!

Op Groep de Mos / Ouderen Partij!