Raadsleden Davituliani en De Mos teleurgesteld 

Hart voor Den Haag/Groep de Mos, wil dat het Indisch Monument van permanent cameratoezicht wordt voorzien. Donderdagavond diende de partij daartoe een motie in, welke alleen werd gesteund door de PVV.

“We hebben allemaal de mond vol over herdenken, maar men gaf massaal niet thuis bij ons voorstel om het Indisch Monument te bewaken met een camera,” aldus De Mos en Davituliani. 

Hart voor Den Haag wil een herhaling van vorig voorkomen. Toen werd het Indisch Monument vernield door de Indonesische radicale actiegroep Aliansi Merah Putih (AMP). Federatie Indische Nederlanders (FIN) had de autoriteiten voor de actie gewaarschuwd, maar toch werd het grafmonument daags voor de Nationale Indië-herdenking met beledigende en racistische leuzen beklad. (1) De laffe aanslag veroorzaakte een schokgolf binnen Indisch Nederland, waarop de autoriteiten besloten het monument alsnog tijdelijk te beveiligen. Die bewaking werd kort daarna opgeheven, waardoor de roep om permanente bewaking opnieuw luid klinkt.

Hart voor Den Haag begrijpt deze weigering niet. “Zo moeilijk moet dat toch niet zijn. In Roermond gebeurt het al, dus waarom kan het in Den Haag niet?” De Mos doelt daarmee op het Nationaal Indië-monument in Roermond, dat al sinds jaar en dag met camera’s wordt bewaakt.

(1) https://www.ad.nl/den-haag/indisch-monument-vlak-voor-nationale-indieherdenking-beklad-laffe-actie~a9c2a770d/