Op vragen van raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft wethouder Richard de Mos de toezegging gedaan dat in de toekomst samen te voegen parken Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en Waterpartij gewoon toegankelijk zullen zijn voor honden in de ongewijzigde situatie zoals die nu is.

Ook zegde de wethouder toe geen ontoegankelijke zandpaden aan te zullen leggen die niet begaanbaar zijn voor minder-validen.

René Oudshoorn: “Er zijn vergevorderde plannen om deze parken samen te voegen en te verbinden door middel van een overkluizing van de Prof. B.M. Teldersweg die uitgebreid staan beschreven in het Voorstel van het college inzake Plan van aanpak uitvoering visie Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes, inclusief Waterpartij. In dit stuk is niets terug te vinden over het te voeren hondenbeleid, inmiddels zijn er al een aantal parken verboden voor honden, zoals Ockenburg en Meer en Bos dus ik vreesde al dat voor deze parken een zelfde lot was beschoren, ik ben dan ook blij met deze toezegging van de wethouder”.

Ook springt Oudshoorn in de bres voor de minder-validen: “In het Westduinpark hebben we al kunnen zien dat een groot aantal verharde paden zijn omgezet naar onbegaanbare zandpaden, daarom is het jammer dat er in dit stuk weer werd gesproken over omzetten naar zandpaden terwijl de paden in het Westduinpark weer voor een groot gedeelte worden teruggebouwd naar verhard door schelpenpaden na protest en mijn vragen. Gelukkig is de wethouder dit met mij eens en komen er geen onbegaanbare paden, de fout die in het verleden is gemaakt maakt men dus niet opnieuw”.

Later dit jaar worden de definitieve plannen voor het park door het gemeentebestuur gepresenteerd.