De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, in een debat over het Voorstel van het college inzake Zienswijze Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (RIS314328).

Constaterende dat,
• De gemeente Den Haag sinds 2014 is aangesloten bij de MRDH;
• De MRDH de vervoerstaken uitvoert voor 23 gemeenten;
• De MRDH een weinig democratisch instrument is;

Van mening dat:
• De gemeenteraadsleden niet of nauwelijks worden meegenomen bij grote besluiten binnen de
MRDH;
• Dat sinds de deelname aan de MRDH het openbaar vervoer er op achteruit is gegaan;
• De prijs voor het gebruik van het openbaar vervoer is gestegen;
• De sociale veiligheid in het openbaar vervoer slechter is geworden;

Verzoekt de gemeenteraad,
• De Rekenkamer opdracht te geven uit te zoeken wat de MRDH concreet heeft bijgedragen aan
de gemeente Den Haag
• Om de raad te betrekken bij de onderzoeksopzet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz