De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op donderdag 9 juni 2022 ter afronding debat van agendapunt Z Raadsmededeling actieplan Scheveningen badplaats 2022

Constaterende dat:

  • De slagboom aan het begin van de boulevard, bij de Scheveningse Slag, vanaf het begin voor veel ergernis en onbegrip zorgt bij bewoners en bezoekers.
  • Het afsluiten van de Strandweg veel impact heeft op de beleving van een Dagje Scheveningen

Overwegende, dat:

  • Het doel van de slagboom, het voorkomen van rondjes rijden door lawaaiige automobilisten, niet opweegt tegen de overlast die de boom veroorzaakt
  • De inzet van Intro medewerkers om iedereen tijdig weg te sturen enorm kostbaar is.
  • Het ritje langs de zee voor veel Scheveningers én bezoekers een onmisbaar ritje is.

Verzoekt het college,

  • Om de slagboom bij de Scheveningse Slag per direct open te stellen voor al het verkeer.
  • Streng te handhaven op overtreders door middel van lik op stuk beleid; boetes en inbeslagname bij zware overtredingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Coen Bom

Hart voor Den Haag