De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 9 juni 2022 ter afronding debat van agendapunt J Actualiteitendebat inzake Verkeerschaos en OV in Den Haag;

Constaterende dat:

 • Er momenteel meer dan 25 opbrekingen zijn in onze stad
 • De stad zeer slecht bereikbaar is;
 • Veel ondernemers grote schade ondervinden van deze opbrekingen, omdat zij slecht bereikbaar zijn;
 • Het van groot economisch belang is om goed bereikbaar te blijven;
 • Men door het aantal verkeersborden met omleidingen , de weg volledig kwijt is;

Overwegende, dat

 • Er ondernemers gestopt zijn met hun bedrijf door het grote aantal wegopbrekingen;
 • Veel mensen nu veel langer onderweg zijn binnen onze stad dan aanvaardbaar is;
 • In de toekomst nog meer opbrekingen op stapel staan;
 • Deze verkeerschaos geen visitekaartje is voor de bezoekers aan onze stad;

Verzoekt het college:

 • Om pas met een volgend project aan de infrastructuur te beginnen als het aantal projecten is afgerond tot een maximum van 16 opbrekingen;
 • Om vanaf het moment dat het aantal van 16 opbrekingen per dag is bereikt, dit aantal van 16 leidend te laten zijn;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag