De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2023, ter bespreking van de voortgangsnota De Kust Gezond.

Overwegende, dat
• in de algemene commissie Ruimte onduidelijkheid vanuit het college is gecreëerd met
betrekking tot de plaats en betekenis van het zogenaamde Q-teams;
• dat het een ambtelijke adviesclub is van het college;
• dat het advies of opvatting van het Q-team niet verder reikt dan een advies en dat het college
alle vrijheid heeft, zonder enig rechtsgevolg daarvan af te wijken;
• dat het overigens van belang kan zijn dat de raadscommissie vroegtijdig kennis draagt van de
adviezen van het Q-team;

Spreekt uit,
dat de adviezen van het Q team, ambtelijke adviezen zijn ten behoeve van het college ter
voorbereiding van een besluit en dat het collegebesluit niet gebonden is aan dit ambtelijk advies.

En gaat over tot de orde van de dag.
Constant Martini
Hart voor Den Haag